ABC INVEST s.r.o. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC INVEST s.r.o. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC INVEST s.r.o. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Dušan Hruška

Vzťah Dušan Hruška ku ABC INVEST s.r.o. v likvidácii
   Konateľ   09.01.1995 - 29.04.2002

Ľuboš Kékeši

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.04.2002
Vzťahy Ľuboš Kékeši ku ABC INVEST s.r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.01.1995 - 29.04.2002
   Konateľ   09.01.1995 - 29.04.2002
   Likvidátor   07.09.2001 - 29.04.2002

RYEL spol. s r.o.

IČO:  neznáme
Adresa:  Štepná 10, Bratislava, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah ABC INVEST s.r.o. v likvidácii ku RYEL spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.01.1995 - 20.04.1995

Stanislav Saniga

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.07.2009
Vzťahy Stanislav Saniga ku ABC INVEST s.r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.04.1995 - 29.04.2002
   Konateľ   21.04.1995 - 29.04.2002

Boris Zelený

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.04.2002
Vzťahy Boris Zelený ku ABC INVEST s.r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.01.1995 - 29.04.2002
   Konateľ   09.01.1995 - 20.04.1995