KOMKO a. s. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má KOMKO a. s. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má KOMKO a. s. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ľubica Hollá

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.05.2002
Vzťah Ľubica Hollá ku KOMKO a. s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   18.08.1994 - 16.05.2002

Ing. Pavel Hollý

Vzťahy Ing. Pavel Hollý ku KOMKO a. s. v likvidácii
   Likvidátor   30.11.2012 - stále trvá
   Predstaventvo   19.09.2000 - stále trvá
   Predstaventvo   14.08.2002 - 14.01.2005

Ing. Pavel Hollý

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.08.2009
Vzťah Ing. Pavel Hollý ku KOMKO a. s. v likvidácii
   Predstaventvo   18.08.1994 - 18.09.2000

Ing. Adriana Matysová

Vzťah Ing. Adriana Matysová ku KOMKO a. s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   18.08.1994 - stále trvá

Mária Mozolová

Vzťah Mária Mozolová ku KOMKO a. s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   04.02.2002 - stále trvá

Ing. Ľubomír Remák

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.11.2016
Vzťah Ing. Ľubomír Remák ku KOMKO a. s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   18.08.1994 - 16.05.2002

Ing. Juraj Široký

Vzťahy Ing. Juraj Široký ku KOMKO a. s. v likvidácii
   Predstaventvo   18.08.1994 - stále trvá
   Predstaventvo   19.09.2000 - 14.01.2005

Ing. Juraj Široký

Vzťah Ing. Juraj Široký ku KOMKO a. s. v likvidácii
   Predstaventvo   18.08.1994 - 18.09.2000

Ing. Róbert Varga

Vzťah Ing. Róbert Varga ku KOMKO a. s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   04.02.2002 - stále trvá

Ing. Juraj Vozárik

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.09.2006
Vzťah Ing. Juraj Vozárik ku KOMKO a. s. v likvidácii
   Predstaventvo   18.08.1994 - 18.09.2000

Ing. Ambrož Žilinský

Vzťah Ing. Ambrož Žilinský ku KOMKO a. s. v likvidácii
   Predstaventvo   14.08.2002 - stále trvá

Ing. Ambrož Žilinský

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.01.2005
Vzťah Ing. Ambrož Žilinský ku KOMKO a. s. v likvidácii
   Predstaventvo   19.09.2000 - 14.01.2005