CORA, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má CORA, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má CORA, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Al Haitham Al Ali

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.09.2009
Vzťahy Al Haitham Al Ali ku CORA, s.r.o.
   Konateľ   29.03.2004 - 08.09.2009
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.04.2004 - 08.09.2009

Pavol Biednik

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.04.1995
Vzťahy Pavol Biednik ku CORA, s.r.o.
   Konateľ   20.05.1994 - 04.04.1995
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.05.1994 - 04.04.1995

Martina Blanárová

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.06.2003
Vzťahy Martina Blanárová ku CORA, s.r.o.
   Konateľ   05.04.1995 - 12.02.2003
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.05.1994 - 01.06.2003

Ivan Kmotrík

Vzťah Ivan Kmotrík ku CORA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.04.1995 - 01.06.2003

JUDr. Dušan Repák

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.08.2005
Vzťahy JUDr. Dušan Repák ku CORA, s.r.o.
   Konateľ   12.02.2003 - 29.03.2004
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.06.2003 - 13.04.2004

Július Rezeš

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.06.2003
Vzťah Július Rezeš ku CORA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.04.1995 - 01.06.2003