INTERTREND 2, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má INTERTREND 2, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má INTERTREND 2, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Martina Blanárová

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.06.2003
Vzťahy Martina Blanárová ku INTERTREND 2, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.04.1994 - 27.03.1995
   Konateľ   20.04.1994 - 27.03.1995

RNDr. Tatiana Jaglová

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.08.2001
Vzťah RNDr. Tatiana Jaglová ku INTERTREND 2, s.r.o.
   Konateľ   26.05.1999 - 15.08.2001

Roman Jankovič

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.10.2015
Vzťahy Roman Jankovič ku INTERTREND 2, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.08.2002 - 13.10.2004
   Konateľ   16.07.2002 - 13.10.2004

Ivan Kmotrík

Vzťahy Ivan Kmotrík ku INTERTREND 2, s.r.o.
   Konateľ   20.04.1994 - 16.07.2002
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.04.1994 - 07.08.2002

Dr. Vladimír Mikunda

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.08.2001
Vzťah Dr. Vladimír Mikunda ku INTERTREND 2, s.r.o.
   Konateľ   26.05.1999 - 15.08.2001

NOVOFRUCT T.V. SLOVAKIA, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 29.07.2005
Vzťah INTERTREND 2, s.r.o. ku NOVOFRUCT T.V. SLOVAKIA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.05.1994 - 06.12.1994

Ing. Igor Ormandy

Vzťah Ing. Igor Ormandy ku INTERTREND 2, s.r.o.
   Konateľ   16.08.2001 - 07.08.2002

Darina Töröková

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.08.2015
Vzťah Darina Töröková ku INTERTREND 2, s.r.o.
   Konateľ   16.08.2001 - 07.08.2002