SLOVAN, spoločnosť s ručením obmedzeným SLOVAN, spol. s r.o. (v skratke) má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má SLOVAN, spoločnosť s ručením obmedzeným SLOVAN, spol. s r.o. (v skratke) priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má SLOVAN, spoločnosť s ručením obmedzeným SLOVAN, spol. s r.o. (v skratke) nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Mgr. Vladimír Brodziansky

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.05.1995
Vzťah Mgr. Vladimír Brodziansky ku SLOVAN, spoločnosť s ručením obmedzeným SLOVAN, spol. s r.o. (v skratke)
   Konateľ   11.04.1994 - 21.05.1995

Ing. Dušan Pašek

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.10.2005
Vzťah Ing. Dušan Pašek ku SLOVAN, spoločnosť s ručením obmedzeným SLOVAN, spol. s r.o. (v skratke)
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.04.1994 - 12.12.2004

Vladimír Päštinský

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.02.2002
Vzťah Vladimír Päštinský ku SLOVAN, spoločnosť s ručením obmedzeným SLOVAN, spol. s r.o. (v skratke)
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.04.1994 - 06.03.1997

Ing. Juraj Široký

Vzťah Ing. Juraj Široký ku SLOVAN, spoločnosť s ručením obmedzeným SLOVAN, spol. s r.o. (v skratke)
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.03.1997 - 12.12.2004

Dr. Ján Stanovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.12.2004
Vzťahy Dr. Ján Stanovský ku SLOVAN, spoločnosť s ručením obmedzeným SLOVAN, spol. s r.o. (v skratke)
   Konateľ   22.05.1995 - 12.12.2004
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.11.1994 - 06.03.1997

Dr. Ivan Stanovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.11.1994
Vzťah Dr. Ivan Stanovský ku SLOVAN, spoločnosť s ručením obmedzeným SLOVAN, spol. s r.o. (v skratke)
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.04.1994 - 27.11.1994