FUTBALOVÝ HOLDING s.r.o. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má FUTBALOVÝ HOLDING s.r.o. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má FUTBALOVÝ HOLDING s.r.o. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Juraj Baričák

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.02.2010
Vzťahy Ing. Juraj Baričák ku FUTBALOVÝ HOLDING s.r.o. v likvidácii
   Konateľ   09.10.1996 - 26.04.2004
   Konateľ   15.03.2004 - 01.02.2010

Ing. Juraj Baričák

Vzťah Ing. Juraj Baričák ku FUTBALOVÝ HOLDING s.r.o. v likvidácii
   Konateľ   15.03.2004 - 05.05.2016

Ing. Ondrej Kadák

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.10.1996
Vzťah Ing. Ondrej Kadák ku FUTBALOVÝ HOLDING s.r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.01.1994 - 08.10.1996

PhDr. Ivan Kmotrík

Vzťahy PhDr. Ivan Kmotrík ku FUTBALOVÝ HOLDING s.r.o. v likvidácii
   Likvidátor   30.11.2014 - 06.05.2016
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.04.2004 - 05.05.2016
   Konateľ   24.07.1996 - 04.06.2007
   Konateľ   24.07.1996 - 05.05.2016

Ivan Kmotrík

Vzťahy Ivan Kmotrík ku FUTBALOVÝ HOLDING s.r.o. v likvidácii
   Konateľ   09.10.1996 - 26.04.2004
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.11.1998 - 26.04.2004

Ivan Kmotrík

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.11.1998
Vzťah Ivan Kmotrík ku FUTBALOVÝ HOLDING s.r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.01.1994 - 19.11.1998

Ing. Zdenek Kopáčik

Vzťah Ing. Zdenek Kopáčik ku FUTBALOVÝ HOLDING s.r.o. v likvidácii
   Konateľ   09.10.1996 - 26.04.2004

Ing. Ľubomír Švirloch

Vzťahy Ing. Ľubomír Švirloch ku FUTBALOVÝ HOLDING s.r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.01.1994 - 08.10.1996
   Konateľ   24.01.1994 - 08.10.1996

VALIO s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 09.02.2005
Vzťah FUTBALOVÝ HOLDING s.r.o. v likvidácii ku VALIO s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.10.1996 - 26.04.2004

PhDr. Juraj Vysoký

Vzťahy PhDr. Juraj Vysoký ku FUTBALOVÝ HOLDING s.r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.01.1994 - 26.04.2004
   Konateľ   09.10.1996 - 26.04.2004

Vladimír Weiss

Vzťah Vladimír Weiss ku FUTBALOVÝ HOLDING s.r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.04.2004 - 05.05.2016