HREK, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má HREK, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má HREK, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

PhDr. Branislav Králik, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.08.2006
Vzťahy PhDr. Branislav Králik, , CSc. ku HREK, s.r.o.
   Konateľ   30.09.1993 - 06.02.2003
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.09.1993 - 06.08.2003

Ing. Peter Novosad

Vzťahy Ing. Peter Novosad ku HREK, s.r.o.
   Konateľ   30.09.1993 - 19.05.2006
   Konateľ   30.09.1993 - 31.05.2006
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.08.2003 - 31.05.2006

Ing. Peter Novosad

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.09.2008
Vzťahy Ing. Peter Novosad ku HREK, s.r.o.
   Konateľ   30.09.1993 - 06.08.2003
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.09.1993 - 06.08.2003

Ing. Juraj Široký

Vzťahy Ing. Juraj Široký ku HREK, s.r.o.
   Konateľ   30.09.1993 - 08.12.2004
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.08.2003 - 08.12.2004
   Konateľ   30.09.1993 - 29.11.2004

Ing. Juraj Široký

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.08.2003
Vzťahy Ing. Juraj Široký ku HREK, s.r.o.
   Konateľ   30.09.1993 - 06.08.2003
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.09.1993 - 06.08.2003

Kristián Urban

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.09.2006
Vzťah Kristián Urban ku HREK, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.06.2006 - 21.09.2006

Marek Výboch

Vzťahy Marek Výboch ku HREK, s.r.o.
   Konateľ   19.05.2006 - 21.09.2006
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.06.2006 - 21.09.2006