Získané verejné obstarávania podľa Vestníka verejného obstarávania

Obstarávanie Obstarávateľ a názov zákazky Suma
158/2015
16625 - VST
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny).
214 975,0
EUR s DPH
158/2015
16625 - VST
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny).
119 175,0
EUR s DPH
158/2015
16625 - VST
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny).
169 050,0
EUR s DPH
111/2015
12176 - VUP
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Uskutočnenie stavebných prác na stavebných celkoch: Lietavská Lúčka úprava Pastierskeho potoka, Oščadnica tokOščadnica,
10 851 000,0
EUR bez DPH
126/2010
04380 - VBP
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Výstavba MVE Dobrohošť
6 865 794,0
EUR bez DPH
182/2014
21835 - VUP
Obec Slovinky
Protipovodňové opatrenia v obci Slovinky
2 165 670,0
EUR s DPH
21/2014
1656 - VUP
Univerzita Komenského v Bratislave
Vybudovanie Univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave
19 764 000,0
EUR s DPH
252/2013
20201 - VSP
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová
227 263 510,0
EUR bez DPH
152/2013
13752 - VST
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón
34 833,0
EUR s DPH
152/2013
13761 - VSP
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
329 879 543,0
EUR bez DPH
152/2013
13752 - VST
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón
19 800,0
EUR s DPH
152/2013
13752 - VST
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón
13 900,0
EUR s DPH
152/2013
13752 - VST
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón
35 000,0
EUR s DPH
27/2013
1884 - VUP
Košický samosprávny kraj
Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského Múzea
1 789 905,0
EUR bez DPH
137/2012
08388 - VUP
Mesto Košice
Revitalizácia hradu na vrchu Hradová v Košiciach.
967 822,0
EUR bez DPH
146/2012
09016 - VUP
Košický samosprávny kraj
Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 1 Historická účelová budova Východoslovenského múzea Košice
2 354 984,0
EUR bez DPH
111/2012
06506 - VUP
Obec Plavnica
Rekonštrukcia Základnej školy s Materskou školou Plavnica
378 591,0
EUR bez DPH
120/2012
07080 - VSP
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava
25 634 915,0
EUR bez DPH
67/2012
04047 - VUP
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Rekonštrukcia NKP - päťhrannej veže Zámku Bojnice
708 635,0
EUR bez DPH
231/2011
10207 - VSP
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany.
137 750 580,0
EUR bez DPH
222/2011
09634 - VSP
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce
9 711 033,0
EUR bez DPH
166/2011
06613 - VSP
ŽILINA REAL, s.r.o.
Sanácia zárubného a oporného múru v mestskej časti Žilina - Vranie
131 951,0
EUR bez DPH
157/2011
06209 - VUP
Obec Okrúhle
Regenerácia sídla - Obec Okrúhle
370 563,0
EUR bez DPH
54/2009
01511 - VZP
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad - rekonštrukcia hradného paláca.
725 668,0
EUR s DPH
114/2009
03290 - VSP
Mesto Bardejov
Mestský hnedý priemyselný park Bardejov.
7 839 856,0
EUR s DPH
89/2009
02542 - VSP
Martinská teplárenská, a.s.
Palivové hospodárstvo biomasy kotla K4.
4 082 853,0
EUR bez DPH
113/2009
03273 - VSP
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Suchohrad, dotesnenie podložia nábrežného múru v hrádzovom kilometri 19,657 - 20,309 Moravy.
1 292 930,0
EUR bez DPH
154/2009
04451 - VSP
Mesto Myjava
"Polder svacenický jarok".
899 540,0
EUR bez DPH
26/2008
00724 - VSS
Slovenská správa ciest
Cesta I/64 Nitra - Topoľčany - hranica kraja.
1 725 900,0
SK bez DPH
1/2005
00032-VSP
Mesto Turčianske Teplice
Rekonštrukcie miestnej komunikácie - Štubnianska, Holeška.
13 994 717,0
SK bez DPH
79/2008
01888 - VZP
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Národná kultúra pamiatka Bratislavský hrad - rekonštrukcia hradného paláca.
1 006 114 000,0
SKK bez DPH
77/2008
01826 - VUP
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad - rekonštrukcia hradného paláca.
1 500 000 000,0
SKK bez DPH
136/2008
03114 - VSP
Mesto Ružomberok
Rekonštrukcia miestnej komunikácie nadregionálneho významu Kalvária - Malinô Brdo.
37 000 000,0
SK bez DPH
98/2007
02333 - VBP
Žilina Invest, s.r.o.
Terénne úpravy a vybudovanie spevnených plôch.
153 000 000,0
SK bez DPH
134/2007
03156 - VUP
Žilinský samosprávny kraj
Dostavba operačných sál, oddelenia anestézie, intenzívnej medicíny a centrálnej
100 800 000,0
SK bez DPH
189/2008
04461 - VUP
Mesto Hnúšťa
Rekonštrukcia výrobnej haly, súpisné č. 940, v priemyselnej zóne, Hnúšťa.
70 000 000,0
SK bez DPH
180/2005
12896 - VSP
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Stavba: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici.
53 566 914,0
SK bez DPH
185/2005
13313 - VSP
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Rekonštrukcia podzemných priestorov pod Leopoldovým nádvorím, II. etapa.
13 592 709,0
SK bez DPH
213/2007
05051 - VBP
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Diaľnica D1, križovatka Voderady.
198 000 000,0
SKK bez DPH
212/2007
05036 - VSP
Slovenská správa ciest
Cesta I/75 Galanta - obchvat, 1. stavba.
83 527 333,0
SKK bez DPH
250/2005
18555 - VBP
21.Century Group, s.r.o.
Miestne komunikácie a preložka cesty CII/583 pre stavbu Závod na výrobu automobilov
0,0
bez DPH
184/2009
05253 - VUP
Mesto Žilina
Žilina - Rekonštrukcia ZŠ Vendelína Javorku 32.
724 726,0
EUR bez DPH
2/2010
00029 - VUP
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Komplexné riešenie urgentnej a onkologickej zdravotnej starostlivosti v NsP Žilina
10 962 591,0
EUR s DPH
247/2009
07669 - VZP
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad - rekonštrukcia hradného paláca. Časť - Hradby.
1 010 516,0
EUR bez DPH
45/2010
01700 - VUP
MH Invest, s.r.o.
Investičný projekt v Trenčíne, Slovensko: Priemyselný park - inžinierske siete.
18 253 392,0
EUR bez DPH
93/2010
03348 - VUP
Mesto Trstená
Zlepšenie čistoty vôd Oravy - riek Čierna Orava, Orava, Oravica a Oravská Priehrada.
848 550,0
EUR bez DPH
82/2010
02977 - VZP
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad - rekonštrukcia hradného paláca. Časť - Objekty na čestnom
1 843 441,0
EUR s DPH
159/2010
05455 - VUP
Obec Šarišské Bohdanovce
Modernizácia ZŠ s MŠ v Šarišských Bohdanovciach
585 699,0
EUR bez DPH
150/2010
05240 - VUP
Mesto Levice
Revitalizácia Námestia hrdinov Levice
1 378 564,0
EUR bez DPH
126/2010
04376 - VSP
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Zhotovenie stavby: "SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce"
6 802 084,0
EUR bez DPH
112/2010
03919 - VUP
Mesto Žilina
Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná, Žilina
702 993,0
EUR bez DPH
140/2010
04910 - VUP
Obec Turany
Rekonštrukcia Základnej školy v Turanoch
673 503,0
EUR bez DPH
218/2010
07163 - VUP
Obec Lovinobaňa
Revitalizácia centrálnej zóny obce Lovinobaňa
580 625,0
EUR bez DPH
210/2010
06886 - VUP
Obec Raslavice
Revitalizácia obecnej zóny Raslavice
440 960,0
EUR bez DPH
169/2010
05695 - VUP
Žilinská univerzita v Žiline
Vybudovania univerzitného parkoviska v lokalite Veľký diel Žilina
725 107,0
EUR bez DPH
212/2010
06949 - VUP
Obec Slovenská Ves
Regenerácia centrálnej časti obce Slovenská Ves
451 030,0
EUR bez DPH
195/2010
06357 - VUP
Obec Pečovská Nová Ves
Obnova ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves
781 386,0
EUR bez DPH
226/2010
07453 - VUP
Obec Utekáč
Budovaním centrálnych priestranstiev obec Utekáč rieši kvalitu života občanov.
477 224,0
EUR bez DPH
241/2010
08042 - VUP
Obec Margecany
Zmena palivovej základne v prospech biomasy a zníženie energetických strát budovy Kultúrneho domu v Margecanoch
740 132,0
EUR bez DPH
8/2011
00226 - VUP
Obec Cinobaňa
Revitalizácia centrálnej zóny obce Cinobaňa
731 183,0
EUR bez DPH
90/2011
03377 - VSP
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
S ČOV Žilina - intenzifikácia
10 473 690,0
EUR bez DPH
137/2011
05323 - VUP
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Komplexná rekonštrukcia operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta
24 814 996,0
EUR bez DPH
137/2011
05322 - VSP
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek
59 938 973,0
EUR bez DPH
108/2011
04088 - VSP
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Diaľnica D1 Svinia - Prešov západ, Dočasne stredisko správy a údržby diaľnice Malý
736 712,0
EUR bez DPH
Dáta verejných obstarávaní sú zo služby Datanest, ktorá je prevádzkovaná Alianciou Fair-play.