VÁHOSTAV - SK, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má VÁHOSTAV - SK, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má VÁHOSTAV - SK, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

JUDr. Vladimír Balaník

Vzťahy JUDr. Vladimír Balaník ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Člen dozorného orgánu   25.06.2003 - 29.07.2004
   Člen dozorného orgánu   25.06.2003 - 11.06.2004
   Predstaventvo   11.06.2004 - 30.09.2014
   Predstaventvo   11.06.2004 - 01.07.2014
   Predstaventvo   18.06.2014 - 07.10.2014

Ing. Jaroslav Birkus

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.05.2010
Vzťahy Ing. Jaroslav Birkus ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Predstaventvo   25.03.2003 - 31.03.2004
   Predstaventvo   25.03.2003 - 27.04.2004

Ing. JUDr. Igor Brosz

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.01.2016
Vzťahy Ing. JUDr. Igor Brosz ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Predstaventvo   01.10.2014 - 08.07.2015
   Predstaventvo   01.10.2014 - 26.05.2015

Ing. Pavol Brtko

Vzťah Ing. Pavol Brtko ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Predstaventvo   10.04.2000 - 14.05.2001

Ing. Martin Buňák

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.09.2012
Vzťahy Ing. Martin Buňák ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.05.2001 - 22.07.2001
   Predstaventvo   23.07.2001 - 02.02.2003
   Predstaventvo   29.06.2001 - 24.03.2006

Ing. Martin Buňák

Vzťahy Ing. Martin Buňák ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Predstaventvo   17.09.2003 - 13.03.2014
   Predstaventvo   17.09.2003 - 28.03.2014

Cembrex spol. s r.o.

  Spoločnosť zanikla 27.10.2015
Vzťah VÁHOSTAV - SK, a.s. ku Cembrex spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.06.2009 - 14.12.2010

Ing. Eva Chudícová

Vzťah Ing. Eva Chudícová ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Predstaventvo   01.10.2015 - stále trvá

Rudolf Čížik

Vzťahy Rudolf Čížik ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Člen dozorného orgánu   21.06.2002 - 17.09.2003
   Predstaventvo   17.09.2003 - 27.04.2004
   Predstaventvo   17.09.2003 - 31.03.2004

Ing. Mikuláš Čižmár

Vzťahy Ing. Mikuláš Čižmár ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.04.2000 - 14.05.2001
   Predstaventvo   11.08.1993 - 09.04.2000

CONTROL-VHS-SK, s.r.o.

IČO:  36 402 613
Adresa:  Priemyselná 6, Bratislava, 82109, Slovenská republika
Okolie:  16 subjektov
Vzťah VÁHOSTAV - SK, a.s. ku CONTROL-VHS-SK, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.12.2001 - 16.03.2012

DEVELOPMENT.SK, s. r. o.

IČO:  35 830 239
Adresa:  Priemyselná 6, Bratislava, 82490, Slovenská republika
Okolie:  12 subjektov
Vzťah VÁHOSTAV - SK, a.s. ku DEVELOPMENT.SK, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.06.2002 - stále trvá

Vincent Dubeň

Vzťah Vincent Dubeň ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.12.2001 - 25.06.2003

Ing. Igor Dugát

Vzťah Ing. Igor Dugát ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Predstaventvo   01.01.2003 - 17.09.2003

Ing. Dušan Faktor, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.11.2011
Vzťahy Ing. Dušan Faktor, , CSc. ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.12.2006 - 13.08.2007
   Člen dozorného orgánu   01.12.2006 - 17.08.2007

FINASIST, a.s.

Vzťah VÁHOSTAV - SK, a.s. ku FINASIST, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   28.04.2004 - stále trvá

Ing. Jozef Fraňo

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.07.2004
Vzťahy Ing. Jozef Fraňo ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Člen dozorného orgánu   23.07.2001 - 17.06.2004
   Člen dozorného orgánu   23.07.2001 - 29.07.2004

Mgr. Patra Gabrišová

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.01.2015
Vzťah Mgr. Patra Gabrišová ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Správca reštrukturalizačného konania   24.10.2014 - 27.01.2015

Mgr. Petra Gabrišová

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.06.2017
Vzťahy Mgr. Petra Gabrišová ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Správca reštrukturalizačného konania   24.10.2014 - 20.10.2015
   Správca reštrukturalizačného konania   24.10.2014 - 30.05.2015

GEOtrans-LOMY, s.r.o.

IČO:  35 703 369
Adresa:  Priemyselná 6, Bratislava, 82109, Slovenská republika
Okolie:  25 subjektov
Vzťah VÁHOSTAV - SK, a.s. ku GEOtrans-LOMY, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.11.2005 - 05.04.2007

Ing. Vladislava Herchelová

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.11.2011
Vzťah Ing. Vladislava Herchelová ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Člen dozorného orgánu   11.08.1993 - 09.04.2000

Ing. Pavel Hollý

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.08.2004
Vzťahy Ing. Pavel Hollý ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.04.2004 - 29.07.2004
   Člen dozorného orgánu   01.04.2004 - 11.06.2004

JUDr. Miroslav Hrabovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.01.2013
Vzťahy JUDr. Miroslav Hrabovský ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.06.2006 - 01.12.2006
   Člen dozorného orgánu   15.06.2006 - 07.12.2006
   Člen dozorného orgánu   13.08.2007 - 31.07.2012
   Člen dozorného orgánu   13.08.2007 - 04.10.2012

Ing. Roman Hyrošš

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.09.2016
Vzťah Ing. Roman Hyrošš ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.12.2001 - 21.06.2002

IVG - SK, s.r.o., v likvidácii

  Spoločnosť zanikla 31.08.2017
IČO:  36 396 508
Adresa:  221, Horný Hričov, 01342, Slovenská republika
Okolie:  18 subjektov
Vzťah VÁHOSTAV - SK, a.s. ku IVG - SK, s.r.o., v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.09.2001 - 30.08.2017

Ing. Jaroslav Kapusta

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.04.2000
Vzťah Ing. Jaroslav Kapusta ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Predstaventvo   11.08.1993 - 09.04.2000

RNDr. Ján Kato

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.11.2014
Vzťahy RNDr. Ján Kato ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Člen dozorného orgánu   11.06.2004 - 24.03.2006
   Predstaventvo   20.12.2001 - 31.12.2002

RNDr. Ján Kato

Vzťahy RNDr. Ján Kato ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Člen dozorného orgánu   11.06.2004 - 15.06.2006
   Člen dozorného orgánu   11.06.2004 - 13.07.2006
   Predstaventvo   15.06.2006 - 26.09.2014
   Predstaventvo   15.06.2006 - 01.07.2014
   Predstaventvo   18.06.2014 - 07.10.2014

Ing. Ivan Kimlička

Vzťah Ing. Ivan Kimlička ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Predstaventvo   13.03.2014 - stále trvá

Juraj Klimo

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.07.2001
Vzťah Juraj Klimo ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Predstaventvo   10.04.2000 - 22.07.2001

Ing. Jozef Králik

Vzťah Ing. Jozef Králik ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Člen dozorného orgánu   23.07.2001 - 19.12.2001

Ing. Miroslav Králik

Vzťahy Ing. Miroslav Králik ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Člen dozorného orgánu   21.06.2002 - 27.04.2004
   Člen dozorného orgánu   21.06.2002 - 31.03.2004
   Predstaventvo   20.12.2001 - 21.06.2002

Ing. Pavol Kusý, , CSc

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.10.2008
Vzťah Ing. Pavol Kusý, , CSc ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Predstaventvo   11.08.1993 - 09.04.2000

Ing. Karol Lesák

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.11.2014
Vzťahy Ing. Karol Lesák ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Predstaventvo   30.01.2013 - 26.09.2014
   Predstaventvo   30.01.2013 - 07.10.2014

Ing. Marián Líškay

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.06.2016
Vzťah Ing. Marián Líškay ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Člen dozorného orgánu   21.06.2002 - 25.06.2003

Ing. Ján Marônek

Vzťahy Ing. Ján Marônek ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Predstaventvo   21.06.2002 - 29.07.2004
   Predstaventvo   20.12.2001 - 16.09.2002
   Predstaventvo   17.09.2003 - 27.03.2006
   Predstaventvo   17.09.2003 - 10.04.2006

Ing. Adriana Matysová

Vzťahy Ing. Adriana Matysová ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.04.2004 - 01.07.2014
   Člen dozorného orgánu   01.04.2004 - stále trvá

Ing. Adriana Matysová

Vzťah Ing. Adriana Matysová ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.04.2004 - 20.10.2009

Marián Moravčík

Vzťahy Marián Moravčík ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Predstaventvo   01.10.2014 - 19.12.2014
   Predstaventvo   01.10.2014 - 10.12.2014

OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o.

  Spoločnosť zanikla 14.08.2015
IČO:  31 404 570
Adresa:  Piaristická 44, Trenčín, 91101, Slovenská republika
Okolie:  23 subjektov
Vzťah VÁHOSTAV - SK, a.s. ku OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.10.2001 - 23.01.2007

Ing. Štefan Opavský

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.04.2000
Vzťah Ing. Štefan Opavský ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Člen dozorného orgánu   11.08.1993 - 09.04.2000

Mgr. Alexander Pistovčák

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.10.2004
Vzťah Mgr. Alexander Pistovčák ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Predstaventvo   25.11.2002 - 17.09.2003

Ing. Ivan Propper

Vzťahy Ing. Ivan Propper ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.09.2003 - 31.03.2004
   Člen dozorného orgánu   17.09.2003 - 27.04.2004

Ing. Richard Púček

Vzťah Ing. Richard Púček ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Predstaventvo   15.03.2017 - stále trvá

Ing. Marián Repák

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.11.2016
Vzťahy Ing. Marián Repák ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Predstaventvo   01.10.2014 - 28.10.2016
   Predstaventvo   01.10.2014 - 15.11.2016

Ing. Branislav Sališ

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.07.2015
Vzťahy Ing. Branislav Sališ ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.04.2000 - 22.07.2001
   Predstaventvo   11.08.1993 - 09.04.2000

Ing. Gustav Schnierer

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.07.2013
Vzťah Ing. Gustav Schnierer ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Predstaventvo   11.08.1993 - 04.12.2001

Ing. Juraj Široký

Vzťahy Ing. Juraj Široký ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Člen dozorného orgánu   25.06.2003 - 29.07.2004
   Člen dozorného orgánu   25.06.2003 - 11.06.2004
   Predstaventvo   11.06.2004 - stále trvá
   Predstaventvo   11.06.2004 - 01.07.2014
   Predstaventvo   11.06.2004 - 06.08.2004

Mgr. Juraj Široký, , MBA

Vzťahy Mgr. Juraj Široký, , MBA ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Predstaventvo   24.04.2009 - 01.07.2014
   Predstaventvo   24.04.2009 - 07.01.2015
   Predstaventvo   18.06.2014 - 19.12.2014
   Predstaventvo   10.12.2014 - stále trvá

Ing. Vladimír Skácel

Vzťah Ing. Vladimír Skácel ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Člen dozorného orgánu   11.08.1993 - 09.04.2000

Ing. Juraj Škorvánek

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.10.2011
Vzťahy Ing. Juraj Škorvánek ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Predstaventvo   15.05.2001 - 19.12.2001
   Predstaventvo   01.01.2003 - 25.03.2003

Jana Smikoňová

Vzťahy Jana Smikoňová ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.02.2007 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   13.02.2007 - 23.04.2015

Ing. Jozef Šnegoň

Vzťahy Ing. Jozef Šnegoň ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Člen dozorného orgánu   31.07.2012 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   31.07.2012 - 25.08.2015

Ing. Ján Sokolík

Vzťah Ing. Ján Sokolík ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.04.2000 - 19.12.2001

Ing. Ján Štetiar

Vzťahy Ing. Ján Štetiar ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Predstaventvo   11.06.2004 - 22.02.2013
   Predstaventvo   11.06.2004 - 29.01.2013
   Predstaventvo   11.06.2004 - 06.08.2004

Ing. Ján Štrauch

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.08.2008
Vzťah Ing. Ján Štrauch ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Predstaventvo   15.05.2001 - 25.11.2002

TEPLIČKA, s.r.o. v likvidácii

  Spoločnosť zanikla 11.05.2017
IČO:  36 400 238
Adresa:  Hlinská 40, Žilina, 01001, Slovenská republika
Okolie:  13 subjektov
Vzťah VÁHOSTAV - SK, a.s. ku TEPLIČKA, s.r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.12.2012 - 10.05.2017

Milan Tomko

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.03.2007
Vzťahy Milan Tomko ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.07.2002 - 07.03.2007
   Člen dozorného orgánu   17.07.2002 - 13.02.2007

V-Doprava, s. r. o. v likvidácii

IČO:  36 395 790
Adresa:  221, Horný Hričov, 01342, Slovenská republika
Okolie:  15 subjektov
Vzťah VÁHOSTAV - SK, a.s. ku V-Doprava, s. r. o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.09.2001 - stále trvá

V-Mechanizácia, s.r.o. v likvidácií

IČO:  36 400 581
Adresa:  315, Horný Hričov, 01342, Slovenská republika
Okolie:  10 subjektov
Vzťah VÁHOSTAV - SK, a.s. ku V-Mechanizácia, s.r.o. v likvidácií
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.09.2001 - stále trvá

VÁHOSTAV - SK, a.s., odštepný závod - Pozemné stavby

  Spoločnosť zanikla 23.12.2015
Vzťah VÁHOSTAV - SK, a.s. ku VÁHOSTAV - SK, a.s., odštepný závod - Pozemné stavby
   Zriaďovateľ ZO   21.07.2009 - 22.12.2015

VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.

IČO:  36 400 653
Adresa:  324, Horný Hričov, 01342, Slovenská republika
Okolie:  18 subjektov
Vzťah VÁHOSTAV - SK, a.s. ku VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.09.2001 - stále trvá

Ing. Vladimír Vávra

Vzťah Ing. Vladimír Vávra ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Predstaventvo   21.06.2002 - 31.12.2002

VHS-SK-PROJEKT, s.r.o.

IČO:  36 400 688
Adresa:  Kysucká cesta 3, Žilina, 01001, Slovenská republika
Okolie:  15 subjektov
Vzťah VÁHOSTAV - SK, a.s. ku VHS-SK-PROJEKT, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.09.2001 - stále trvá

Robert Keaton Wood

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.06.2004
Vzťahy Robert Keaton Wood ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Predstaventvo   17.09.2003 - 30.04.2004
   Predstaventvo   17.09.2003 - 04.06.2004

Ing. Jozef Zajonc

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.08.2008
Vzťah Ing. Jozef Zajonc ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Predstaventvo   15.05.2001 - 19.12.2001