ABC Company, s.r.o. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC Company, s.r.o. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC Company, s.r.o. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

JUDr. Milan Banas

Vzťahy JUDr. Milan Banas ku ABC Company, s.r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.09.2010 - 04.08.2016
   Likvidátor   01.07.2010 - 05.08.2016
   Konateľ   24.09.2010 - 04.08.2016

JUDr. Milan Banas

Vzťahy JUDr. Milan Banas ku ABC Company, s.r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.02.1999 - 23.09.2010
   Konateľ   23.02.1999 - 23.09.2010

Denis Brown

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.05.1998
Vzťah Denis Brown ku ABC Company, s.r.o. v likvidácii
   Konateľ   27.10.1997 - 28.05.1998

CZECH AND SLOVAK AMERICAN ENTERPRISE FUND

Vzťah ABC Company, s.r.o. v likvidácii ku CZECH AND SLOVAK AMERICAN ENTERPRISE FUND
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.05.1993 - 22.02.1999

Ing. Iveta Griačová

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.01.2017
Vzťah Ing. Iveta Griačová ku ABC Company, s.r.o. v likvidácii
   Konateľ   29.05.1998 - 22.02.1999

Ivan Kojnok

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.05.2005
Vzťah Ivan Kojnok ku ABC Company, s.r.o. v likvidácii
   Konateľ   05.03.1997 - 22.02.1999

Neuvedené Leithton Q. J. Klevana

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.03.1997
Vzťah Neuvedené Leithton Q. J. Klevana ku ABC Company, s.r.o. v likvidácii
   Konateľ   13.05.1993 - 04.03.1997

VEGA TM skleníky, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 23.06.2012
IČO:  18 049 427
Adresa:  Malženice, 91929, Slovenská republika
Okolie:  7 subjektov
Vzťah ABC Company, s.r.o. v likvidácii ku VEGA TM skleníky, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.11.1996 - 22.06.2012