Euro Consults Slovakia, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Euro Consults Slovakia, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Euro Consults Slovakia, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Jolana Galgóciová

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.07.2009
Vzťahy Jolana Galgóciová ku Euro Consults Slovakia, s.r.o.
   Konateľ   15.04.2004 - 21.02.2008
   Konateľ   15.04.2004 - 22.02.2008
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.05.2004 - 01.07.2009

Eric Charles Emelie Van Oorschot

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.07.2009
Vzťah Eric Charles Emelie Van Oorschot ku Euro Consults Slovakia, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.05.2004 - 01.07.2009

Ing. Jaroslav Zelko, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.05.2004
Okolie:  1 subjekt
Vzťah Ing. Jaroslav Zelko, , CSc. ku Euro Consults Slovakia, s.r.o.
   Konateľ   15.04.2004 - 08.05.2004

Ing. Jaroslav Zelko, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.05.2004
Okolie:  1 subjekt
Vzťah Ing. Jaroslav Zelko, , CSc. ku Euro Consults Slovakia, s.r.o.
   Konateľ   16.04.1993 - 07.05.2004

Ing. Jaroslav Zelko, , CSc.

Vzťah Ing. Jaroslav Zelko, , CSc. ku Euro Consults Slovakia, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.04.1993 - 07.05.2004