EKLUB s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má EKLUB s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má EKLUB s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

GGFS s.r.o.

IČO:  47 079 690
Adresa:  Sasinkova 5, Bratislava, 811 08, Slovenská republika
Okolie:  9 subjektov
Vzťah EKLUB s.r.o. ku GGFS s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.11.2014 - stále trvá

Ivan Kmotrík

Vzťahy Ivan Kmotrík ku EKLUB s.r.o.
   Konateľ   02.04.1993 - 08.11.2000
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.04.1993 - 08.11.2000

PhDr. Pavel Komorník, , M.B.A.

Vzťah PhDr. Pavel Komorník, , M.B.A. ku EKLUB s.r.o.
   Konateľ   10.10.2014 - stále trvá

Igor Teleky

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.01.1999
Vzťahy Igor Teleky ku EKLUB s.r.o.
   Konateľ   02.04.1993 - 17.01.1999
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.04.1993 - 17.01.1999

ternet s. r. o.

Vzťah EKLUB s.r.o. ku ternet s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.08.2016 - stále trvá

Vladimír Weiss

Vzťahy Vladimír Weiss ku EKLUB s.r.o.
   Konateľ   22.09.2000 - 04.11.2014
   Konateľ   09.11.2000 - 27.11.2003
   Konateľ   22.09.2000 - 07.10.2009
   Konateľ   22.09.2000 - 10.10.2014
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.11.2000 - 04.11.2014