RM - Systém Slovakia, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má RM - Systém Slovakia, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má RM - Systém Slovakia, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Mgr. Zoltán Antal

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.10.2008
Vzťah Mgr. Zoltán Antal ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   25.05.2000 - 14.01.2001

JUDr. Vladimír Balaník

Vzťah JUDr. Vladimír Balaník ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.08.1997 - 26.11.1998

Ing. Karol Balog

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.12.2010
Vzťah Ing. Karol Balog ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   19.11.1996 - 18.08.1997

Mgr. Gabriela Bártová

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.04.2015
Vzťah Mgr. Gabriela Bártová ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.01.2001 - 28.06.2002

Ing. Vladimír Beníček

Vzťah Ing. Vladimír Beníček ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.08.1997 - 02.09.1999

Andrej Chmára

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.10.2008
Vzťah Andrej Chmára ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   15.01.2001 - 18.09.2001

Ing. Daniel Duchoň

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.04.2008
Vzťah Ing. Daniel Duchoň ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   03.09.1999 - 14.01.2001

Ing. Dalibor Dvorský

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.12.1999
Vzťah Ing. Dalibor Dvorský ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   03.09.1999 - 19.12.1999

Ing. Monika Gabrielová

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.08.2014
Vzťah Ing. Monika Gabrielová ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   08.12.1998 - 02.09.1999

JUDr. Daniela Gemerská

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.01.2001
Vzťahy JUDr. Daniela Gemerská ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   25.05.2000 - 14.01.2001
   Predstaventvo   08.12.1998 - 04.08.1999

PharmDr. Dalibor Gergeľ, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.05.2000
Vzťah PharmDr. Dalibor Gergeľ, , CSc. ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.12.1999 - 24.05.2000

Ing. Pavel Hladký

Vzťah Ing. Pavel Hladký ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   19.09.2001 - 01.01.2003

Ing. Zdenko Hlinka

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.04.2015
Vzťah Ing. Zdenko Hlinka ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   01.03.1993 - 07.12.1998

Ing. Pavel Hollý

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.09.2004
Vzťah Ing. Pavel Hollý ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.11.1996 - 18.08.1997

Ing. Igor Hornák,, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.01.2003
Vzťah Ing. Igor Hornák,, , CSc. ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   19.09.2001 - 01.01.2003

Ing. Michal Horváth,, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.10.2002
Vzťah Ing. Michal Horváth,, , CSc. ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   19.09.2001 - 10.10.2002

Ing. Ondrej Hrnčiřík

Vzťah Ing. Ondrej Hrnčiřík ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   15.07.1998 - 07.12.1998

JUDr. Darina Huttová

Vzťahy JUDr. Darina Huttová ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   05.08.1999 - 10.04.2000
   Predstaventvo   15.01.2001 - 01.09.2003

JUDr. Darina Huttová

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.02.2004
Vzťah JUDr. Darina Huttová ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   01.03.1993 - 07.12.1998

JUDr.Mgr. Denisa Jakúbeková

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.06.2002
Vzťah JUDr.Mgr. Denisa Jakúbeková ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.01.2001 - 28.06.2002

Ing. Igor Jelínek

Vzťah Ing. Igor Jelínek ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.03.1993 - 18.11.1996

Ing. Mária Kernová

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.10.2008
Vzťahy Ing. Mária Kernová ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   05.10.1999 - 10.04.2000
   Predstaventvo   15.01.2001 - 01.01.2003

Ing. Miloslav Kóňa

Vzťahy Ing. Miloslav Kóňa ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.07.1998 - 26.11.1998
   Predstaventvo   08.12.1998 - 02.09.1999

Ing. Július Kováčik

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.04.2011
Vzťahy Ing. Július Kováčik ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.01.2001 - 19.06.2001
   Predstaventvo   11.04.2000 - 14.01.2001
   Predstaventvo   19.09.2001 - 01.01.2003

Ing. Martin Kožányi

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.01.2003
Vzťah Ing. Martin Kožányi ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   25.05.2000 - 14.01.2001

Ing. Pavol Krajč

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.04.2015
Vzťah Ing. Pavol Krajč ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   19.09.2001 - 01.01.2003

Mgr. Ján Krajčík

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.01.2009
Vzťah Mgr. Ján Krajčík ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.09.2001 - 01.09.2003

Ing. Juraj Kučera

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.09.1999
Vzťah Ing. Juraj Kučera ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   15.07.1998 - 04.08.1999

Ing. Kamil Kyselica

Vzťahy Ing. Kamil Kyselica ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.11.1996 - 07.12.1998
   Predstaventvo   08.12.1998 - 04.10.1999

Ing. Ján Labát

Vzťah Ing. Ján Labát ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   01.03.1993 - 18.11.1996

Ing. Viktor Magic

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.04.1998
Vzťah Ing. Viktor Magic ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   11.03.1996 - 18.11.1996

Ing. Viktor Magic

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.03.1996
Vzťah Ing. Viktor Magic ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   01.03.1993 - 10.03.1996

Ing. Ivan Majerčák

Vzťahy Ing. Ivan Majerčák ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   08.12.1998 - 02.09.1999
   Člen dozorného orgánu   19.11.1996 - 26.11.1998

RNDr. Jozef Majerčák

Vzťah RNDr. Jozef Majerčák ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.03.1993 - 18.11.1996

Ing. Pavol Mihalkovič

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.02.2004
Vzťah Ing. Pavol Mihalkovič ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   05.08.1999 - 10.04.2000

Ing. Pavol Mihalkovič

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.03.1996
Vzťah Ing. Pavol Mihalkovič ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   01.08.1994 - 10.03.1996

Ing. Pavol Mihalkovič

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.01.2011
Vzťah Ing. Pavol Mihalkovič ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   11.03.1996 - 07.12.1998

Ing. Miloslav Mlynár

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.12.2001
Vzťah Ing. Miloslav Mlynár ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   03.09.1999 - 19.12.1999

Ing. Peter Nedbal

Vzťah Ing. Peter Nedbal ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   11.03.1996 - 18.11.1996

Ing. Peter Nedbal

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.03.1996
Vzťah Ing. Peter Nedbal ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.03.1993 - 10.03.1996

Ing. Daniel Nedeliak

Vzťah Ing. Daniel Nedeliak ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   03.09.1999 - 24.05.2000

Ing. Pavol Ochotnický, , CSc.,

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.01.2001
Vzťah Ing. Pavol Ochotnický, , CSc., ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   20.12.1999 - 14.01.2001

Ing. Pavol Ondriš

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.07.2010
Vzťahy Ing. Pavol Ondriš ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.06.2001 - 18.09.2001
   Predstaventvo   19.09.2001 - 01.01.2003

Ing. Juraj Ondriš

Vzťah Ing. Juraj Ondriš ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.06.2001 - 18.09.2001

Ing. Elena Osuská

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.09.2003
Vzťah Ing. Elena Osuská ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   28.06.2002 - 01.09.2003

Ing. Vladimír Počkai

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.08.1997
Vzťah Ing. Vladimír Počkai ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   19.11.1996 - 18.08.1997

Ing. Marián Sásik,, , PhD.

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.01.2003
Vzťah Ing. Marián Sásik,, , PhD. ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   19.09.2001 - 01.01.2003

Ing. Ivan Šátek

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.08.2015
Vzťah Ing. Ivan Šátek ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.08.1997 - 02.09.1999

Ing. Viliam Šindler

Vzťah Ing. Viliam Šindler ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   01.08.1994 - 18.11.1996

Mgr. Milan Šleboda

Vzťah Mgr. Milan Šleboda ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   11.04.2000 - 24.05.2000

Ing. Milan Smolár

Vzťah Ing. Milan Smolár ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.12.1999 - 24.05.2000

Mgr. Peter Stanček

Vzťahy Mgr. Peter Stanček ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.09.2001 - 01.09.2003
   Člen dozorného orgánu   25.05.2000 - 19.06.2001

Ing Ondrej Strnad, , CSc

Vzťah Ing Ondrej Strnad, , CSc ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   01.03.1993 - 18.11.1996

Ing. Ivan Švejna

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.03.2009
Vzťah Ing. Ivan Švejna ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   11.04.2000 - 18.09.2001

Prof.Ing. Juraj Trnovský, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.06.2001
Vzťah Prof.Ing. Juraj Trnovský, , CSc. ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   25.05.2000 - 14.01.2001

František Wágner

Vzťah František Wágner ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   15.01.2001 - 18.09.2001

Ing. Bystrík Žák

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.10.2004
Vzťah Ing. Bystrík Žák ku RM - Systém Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   03.09.1999 - 24.05.2000