EKOSCAN, s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má EKOSCAN, s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má EKOSCAN, s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Peter Csudai

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.11.1994
Vzťahy Peter Csudai ku EKOSCAN, s. r. o.
   Konateľ   18.02.1993 - 09.11.1994
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.02.1993 - 09.11.1994

Stanislav Bogdan Garwolínski

Vzťahy Stanislav Bogdan Garwolínski ku EKOSCAN, s. r. o.
   Konateľ   12.06.2008 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.07.2008 - stále trvá

PhDr. Branislav Králik, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.08.2006
Vzťahy PhDr. Branislav Králik, , CSc. ku EKOSCAN, s. r. o.
   Konateľ   06.07.1998 - 27.01.2004
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.07.1998 - 07.04.2004

Branislav Králik

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.07.1998
Vzťahy Branislav Králik ku EKOSCAN, s. r. o.
   Konateľ   18.02.1993 - 05.07.1998
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.02.1993 - 05.07.1998

Ing. Jozef Kucko

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.07.2015
Vzťahy Ing. Jozef Kucko ku EKOSCAN, s. r. o.
   Konateľ   04.10.2005 - 19.04.2007
   Konateľ   04.10.2005 - 23.05.2007
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.11.2005 - 23.05.2007

Vladimír Lexa

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.11.1994
Vzťah Vladimír Lexa ku EKOSCAN, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.02.1993 - 09.11.1994

Ing. Goran Lozo

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.11.2005
Vzťahy Ing. Goran Lozo ku EKOSCAN, s. r. o.
   Konateľ   27.01.2004 - 25.11.2005
   Konateľ   27.01.2004 - 04.10.2005
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.04.2004 - 25.11.2005

Ing. Juraj Široký

Vzťahy Ing. Juraj Široký ku EKOSCAN, s. r. o.
   Konateľ   10.11.1994 - 18.01.2000
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.07.1998 - 18.01.2000

Juraj Široký

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.07.1998
Vzťah Juraj Široký ku EKOSCAN, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.02.1993 - 05.07.1998

Tibor Záhradník

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.08.2012
Vzťahy Tibor Záhradník ku EKOSCAN, s. r. o.
   Konateľ   19.04.2007 - 28.07.2008
   Konateľ   19.04.2007 - 12.06.2008
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.05.2007 - 28.07.2008