ABC A. S. O. s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC A. S. O. s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC A. S. O. s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Milan Hornáček

Vzťahy Ing. Milan Hornáček ku ABC A. S. O. s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.03.2000 - 03.05.2005
   Konateľ   10.03.2000 - 03.05.2005

Ing. Emil Janošov

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.03.2000
Vzťahy Ing. Emil Janošov ku ABC A. S. O. s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.02.1993 - 09.03.2000
   Konateľ   15.06.1994 - 09.03.2000

Vlastimil Kovár

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.04.2015
Vzťahy Vlastimil Kovár ku ABC A. S. O. s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.02.1993 - 14.06.1994
   Konateľ   09.02.1993 - 14.06.1994

Krasimír Patorček

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.09.1998
Vzťah Krasimír Patorček ku ABC A. S. O. s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.02.1993 - 13.09.1998

Krasimír Patorčev

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.10.2010
Vzťah Krasimír Patorčev ku ABC A. S. O. s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.09.1998 - 09.03.2000

Ing. Andrej Zeman

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.06.1994
Vzťah Ing. Andrej Zeman ku ABC A. S. O. s.r.o.
   Konateľ   09.02.1993 - 14.06.1994