PIMEX spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má PIMEX spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má PIMEX spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Doc.JUDr.Ing. Vladimír Lexa, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.10.1995
Vzťahy Doc.JUDr.Ing. Vladimír Lexa, , CSc. ku PIMEX spol. s r.o.
   Konateľ   14.12.1992 - 16.10.1995
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.12.1992 - 16.10.1995

doc.JUDr.Ing. Vladimír Lexa, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.07.2016
Vzťahy doc.JUDr.Ing. Vladimír Lexa, , CSc. ku PIMEX spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.10.1995 - 14.01.1999
   Konateľ   17.10.1995 - 14.01.1999

Ing. Juraj Široký

Vzťahy Ing. Juraj Široký ku PIMEX spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.10.1995 - 21.12.1999
   Konateľ   15.01.1999 - 21.12.1999

Ing. Juraj Široký

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.02.1997
Vzťah Ing. Juraj Široký ku PIMEX spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.12.1992 - 16.10.1995