HARVARDSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má HARVARDSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má HARVARDSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

JUDr. Vladimír Balog

Vzťahy JUDr. Vladimír Balog ku HARVARDSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   03.08.1995 - 24.05.2004
   Likvidátor   06.12.2000 - 24.05.2004

Ing. Oto Biacovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.08.1995
Vzťah Ing. Oto Biacovský ku HARVARDSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - v likvidácii
   Predstaventvo   20.08.1993 - 02.08.1995

Ing. Pavel Hollý

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.08.2009
Vzťah Ing. Pavel Hollý ku HARVARDSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - v likvidácii
   Predstaventvo   26.06.1997 - 05.12.2000

Ing. Pavel Hollý

Vzťah Ing. Pavel Hollý ku HARVARDSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - v likvidácii
   Predstaventvo   06.12.2000 - 24.05.2004

JUDr. Miroslav Hrabovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.09.1997
Vzťah JUDr. Miroslav Hrabovský ku HARVARDSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - v likvidácii
   Predstaventvo   29.11.1992 - 19.08.1993

JUDr. Ing. Juraj Dárius Kubínyi

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.08.1995
Vzťah JUDr. Ing. Juraj Dárius Kubínyi ku HARVARDSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   20.08.1993 - 02.08.1995

Ing. Adriana Matysová

Vzťahy Ing. Adriana Matysová ku HARVARDSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   29.11.1992 - 19.08.1993
   Predstaventvo   20.08.1993 - 24.05.2004

JUDr. Rastislav Posluch

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.08.1993
Vzťah JUDr. Rastislav Posluch ku HARVARDSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - v likvidácii
   Predstaventvo   29.11.1992 - 19.08.1993

Ing. Ľubica Roháriková

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.05.2008
Vzťah Ing. Ľubica Roháriková ku HARVARDSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   25.04.1996 - 24.05.2004

Ing. Eduard Šebo

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.01.2000
Vzťah Ing. Eduard Šebo ku HARVARDSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - v likvidácii
   Predstaventvo   03.08.1995 - 24.04.1996

PhDr. Eduard Šebo

Vzťah PhDr. Eduard Šebo ku HARVARDSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - v likvidácii
   Predstaventvo   25.04.1996 - 25.06.1997

Ing. Juraj Široký

Vzťah Ing. Juraj Široký ku HARVARDSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - v likvidácii
   Predstaventvo   06.12.2000 - 24.05.2004

Ing. Juraj Široký

Vzťah Ing. Juraj Široký ku HARVARDSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - v likvidácii
   Predstaventvo   20.08.1993 - 05.12.2000

Ing. Juraj Široký

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.02.1997
Vzťah Ing. Juraj Široký ku HARVARDSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - v likvidácii
   Predstaventvo   29.11.1992 - 19.08.1993

Ing. Ľudmila Vlásková

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.11.2003
Vzťah Ing. Ľudmila Vlásková ku HARVARDSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   29.11.1992 - 24.04.1996

Vlasta Žvachová

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.09.2004
Vzťah Vlasta Žvachová ku HARVARDSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   29.11.1992 - 24.04.1996

Ing. Vlasta Žvachová

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.05.2004
Vzťah Ing. Vlasta Žvachová ku HARVARDSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   25.04.1996 - 24.05.2004