TYPO, spol. s r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má TYPO, spol. s r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má TYPO, spol. s r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Paul Grün

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.08.2011
Vzťah Paul Grün ku TYPO, spol. s r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.11.1992 - 02.08.2011

Ivan Kmotrík

Vzťah Ivan Kmotrík ku TYPO, spol. s r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.11.1992 - 02.08.2011

Ing.arch. Marián Kohút

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.08.2011
Vzťahy Ing.arch. Marián Kohút ku TYPO, spol. s r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.11.1992 - 02.08.2011
   Konateľ   27.11.1992 - 02.08.2011

Peter Mello

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.06.2017
Vzťah Peter Mello ku TYPO, spol. s r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.11.1992 - 02.08.2011

MUDr. Ľubica Rozinová

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.04.2015
Vzťah MUDr. Ľubica Rozinová ku TYPO, spol. s r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.11.1992 - 02.08.2011

Ing. Vladimír Vereš

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.08.2011
Vzťahy Ing. Vladimír Vereš ku TYPO, spol. s r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.11.1992 - 02.08.2011
   Konateľ   27.11.1992 - 02.08.2011

Jozef Vojtaško

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.08.2011
Vzťah Jozef Vojtaško ku TYPO, spol. s r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.11.1992 - 02.08.2011