QUATRO INVEST, spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má QUATRO INVEST, spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má QUATRO INVEST, spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Milan Kollár

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.01.2008
Vzťah Milan Kollár ku QUATRO INVEST, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.11.1992 - 20.06.1996

PhDr. Branislav Králik

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.06.1996
Vzťah PhDr. Branislav Králik ku QUATRO INVEST, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.11.1992 - 20.06.1996

Branislav Králik

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.06.1996
Okolie:  1 subjekt
Vzťah Branislav Králik ku QUATRO INVEST, spol. s r.o.
   Konateľ   02.11.1992 - 20.06.1996

Ing. arch. Ivan Matys

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.11.2004
Vzťahy Ing. arch. Ivan Matys ku QUATRO INVEST, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.11.1992 - 25.08.2004
   Konateľ   21.06.1996 - 25.08.2004

Ivan Matys

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.06.1996
Okolie:  1 subjekt
Vzťah Ivan Matys ku QUATRO INVEST, spol. s r.o.
   Konateľ   02.11.1992 - 20.06.1996

Ing. Juraj Široký

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.06.1996
Vzťah Ing. Juraj Široký ku QUATRO INVEST, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.11.1992 - 20.06.1996