OPEN WINDOWS, a.s.v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má OPEN WINDOWS, a.s.v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má OPEN WINDOWS, a.s.v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Anna Blažíčková

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.09.2004
Vzťah Ing. Anna Blažíčková ku OPEN WINDOWS, a.s.v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   23.10.1992 - 28.07.2003

Ing. Branislav Buchta

Vzťah Ing. Branislav Buchta ku OPEN WINDOWS, a.s.v likvidácii
   Likvidátor   30.04.1999 - 28.07.2003

Viktor Kožený

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.12.1995
Vzťah Viktor Kožený ku OPEN WINDOWS, a.s.v likvidácii
   Predstaventvo   23.10.1992 - 17.12.1995

PhDr. Branislav Králik, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.08.2006
Vzťah PhDr. Branislav Králik, , CSc. ku OPEN WINDOWS, a.s.v likvidácii
   Predstaventvo   05.02.1998 - 29.04.1999

Doc.Ing. JUDr. Vladimír Lexa, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.03.1999
Vzťah Doc.Ing. JUDr. Vladimír Lexa, , CSc. ku OPEN WINDOWS, a.s.v likvidácii
   Predstaventvo   18.12.1995 - 04.02.1998

doc.Ing.JUDr. .Vladimír Lexa, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.12.1995
Vzťah doc.Ing.JUDr. .Vladimír Lexa, , CSc. ku OPEN WINDOWS, a.s.v likvidácii
   Predstaventvo   23.10.1992 - 17.12.1995

Ing. Adriana Matysová

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.08.2012
Vzťah Ing. Adriana Matysová ku OPEN WINDOWS, a.s.v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   23.10.1992 - 28.07.2003

Ing. arch. Milan Moncoľ

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.03.2011
Vzťah Ing. arch. Milan Moncoľ ku OPEN WINDOWS, a.s.v likvidácii
   Predstaventvo   18.12.1995 - 29.04.1999

RNDr. .Zlatica Široká

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.04.1996
Vzťah RNDr. .Zlatica Široká ku OPEN WINDOWS, a.s.v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   23.10.1992 - 10.04.1996

RNDr. .Zlatica Široká

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.07.2003
Vzťah RNDr. .Zlatica Široká ku OPEN WINDOWS, a.s.v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   11.04.1996 - 28.07.2003

Ing. Juraj Široký

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.06.1996
Vzťah Ing. Juraj Široký ku OPEN WINDOWS, a.s.v likvidácii
   Predstaventvo   23.10.1992 - 17.12.1995

Ing. Juraj Široký

Vzťah Ing. Juraj Široký ku OPEN WINDOWS, a.s.v likvidácii
   Predstaventvo   18.12.1995 - 29.04.1999