AVERT s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AVERT s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AVERT s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

MUDr. Juraj Bôžik

Vzťahy MUDr. Juraj Bôžik ku AVERT s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.07.1995 - 12.03.1996
   Konateľ   27.07.1995 - 12.03.1996

Manuela Grossová

Vzťah Manuela Grossová ku AVERT s.r.o.
   Konateľ   13.03.1996 - 25.03.1997

INVEST- EX, s.r.o.

IČO:  neznáme
Adresa:  Štefánikova 29, Bratislava, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah AVERT s.r.o. ku INVEST- EX, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.03.1996 - 25.03.1997

PhDr. Ivan Kmotrík

Vzťahy PhDr. Ivan Kmotrík ku AVERT s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.01.2010 - stále trvá
   Konateľ   08.10.1992 - stále trvá

Ivan Kmotrík

Vzťahy Ivan Kmotrík ku AVERT s.r.o.
   Konateľ   27.07.1995 - 25.03.1997
   Konateľ   08.10.1992 - 16.08.2016
   Konateľ   13.03.1996 - 23.07.2003
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.10.1992 - 07.01.2010

Ivan Kmotrík

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.07.1995
Okolie:  1 subjekt
Vzťah Ivan Kmotrík ku AVERT s.r.o.
   Konateľ   08.10.1992 - 26.07.1995

Zora Kmotríková

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.09.2016
Vzťahy Zora Kmotríková ku AVERT s.r.o.
   Konateľ   10.03.1997 - 26.03.2015
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.03.1997 - 16.08.2016
   Konateľ   26.03.1997 - 23.07.2003
   Konateľ   10.03.1997 - 16.08.2016

MUDr. Ľudmila Rozinová

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.11.1994
Okolie:  1 subjekt
Vzťah MUDr. Ľudmila Rozinová ku AVERT s.r.o.
   Konateľ   08.10.1992 - 20.11.1994

MUDr. Ľubica Rozinová

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.04.2015
Vzťah MUDr. Ľubica Rozinová ku AVERT s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.10.1992 - 20.11.1994