Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

AMO-3, s.r.o.

IČO:  35 739 479
Adresa:  Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika
Okolie:  10 subjektov
Vzťah Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. ku AMO-3, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.11.2004 - stále trvá

GG Golf a.s.

IČO:  35 705 353
Adresa:  Mazúrova 2, Skalica, 90987, Slovenská republika
Okolie:  31 subjektov
Vzťah Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. ku GG Golf a.s.
   Jediný akcionár a.s.   15.12.2007 - 18.09.2014

Alexandra Kepazová

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.04.2012
Vzťahy Alexandra Kepazová ku Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.09.1992 - 30.05.1995
   Konateľ   29.09.1992 - 30.05.1995

PhDr. Ivan Kmotrík

Vzťahy PhDr. Ivan Kmotrík ku Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.12.2003 - 09.03.2009
   Konateľ   29.09.1992 - 09.03.2009
   Konateľ   29.09.1992 - 03.06.2005

Ivan Kmotrík

Vzťahy Ivan Kmotrík ku Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.09.1992 - 01.06.1995
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.01.1996 - 21.12.2003
   Konateľ   15.01.1996 - 03.04.2003
   Konateľ   29.09.1992 - 21.12.2003
   Konateľ   29.09.1992 - 01.06.1995

PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD.

Vzťahy PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD. ku Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.03.2009 - stále trvá
   Konateľ   29.09.1992 - stále trvá

Mgr. Mária Sedláková

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.09.2008
Vzťahy Mgr. Mária Sedláková ku Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.04.2003 - 21.12.2003
   Konateľ   01.01.2003 - 09.09.2003

Darina Töröková

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.08.2015
Vzťahy Darina Töröková ku Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.06.1995 - 03.04.2003
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.12.2003 - 15.11.2006
   Konateľ   02.06.1995 - 01.01.2003
   Konateľ   09.09.2003 - 15.11.2006
   Konateľ   09.09.2003 - 03.06.2005

Darina Töröková

Vzťahy Darina Töröková ku Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.11.2006 - stále trvá
   Konateľ   09.09.2003 - stále trvá

Alexander Wallach

Vzťah Alexander Wallach ku Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
   Prokurista   04.06.2005 - stále trvá