MEDIA TRADE spol. s r.o má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má MEDIA TRADE spol. s r.o priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má MEDIA TRADE spol. s r.o nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

PhDr. Ivan Kmotrík

Vzťah PhDr. Ivan Kmotrík ku MEDIA TRADE spol. s r.o
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.01.2010 - stále trvá

Ivan Kmotrík

Vzťahy Ivan Kmotrík ku MEDIA TRADE spol. s r.o
   Konateľ   29.09.1992 - stále trvá
   Konateľ   29.09.1992 - 15.07.2003
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.09.1992 - 22.01.2010