SIKOPAP, spol. s r.o. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má SIKOPAP, spol. s r.o. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má SIKOPAP, spol. s r.o. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Darina Buková

Vzťah Darina Buková ku SIKOPAP, spol. s r.o. v likvidácii
   Konateľ   28.09.1992 - 17.03.1996

Ing. Martin Forró

Vzťah Ing. Martin Forró ku SIKOPAP, spol. s r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.09.1992 - 03.04.1997

Ivan Kmotrík

Vzťah Ivan Kmotrík ku SIKOPAP, spol. s r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.08.1995 - 03.04.1997

Ing. Alexander Lipčák

Vzťah Ing. Alexander Lipčák ku SIKOPAP, spol. s r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.08.1995 - 17.03.1996

Ing. Jarmila Lipčáková

Vzťahy Ing. Jarmila Lipčáková ku SIKOPAP, spol. s r.o. v likvidácii
   Likvidátor   21.02.2000 - 31.05.2004
   Konateľ   18.03.1996 - 20.02.2000

P.T.D. 303, s.r.o.

Vzťah SIKOPAP, spol. s r.o. v likvidácii ku P.T.D. 303, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.03.1996 - 22.04.1997

PESKAS, a.s.

  Spoločnosť zanikla 22.09.2016
Vzťah SIKOPAP, spol. s r.o. v likvidácii ku PESKAS, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.02.2000 - 31.05.2004

Prvá slovenská kapitálová spoločnosť s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 22.07.1997
Vzťah SIKOPAP, spol. s r.o. v likvidácii ku Prvá slovenská kapitálová spoločnosť s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.03.1996 - 20.02.2000

Radovan Richter

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.02.2000
Vzťahy Radovan Richter ku SIKOPAP, spol. s r.o. v likvidácii
   Konateľ   18.03.1996 - 20.02.2000
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.08.1995 - 17.03.1996

Týždenník EXTRA s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 26.03.2013
IČO:  31 373 194
Adresa:  767, Mojmírovce, 95115, Slovenská republika
Okolie:  19 subjektov
Vzťah SIKOPAP, spol. s r.o. v likvidácii ku Týždenník EXTRA s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.04.1997 - 31.05.2004