ABC TOUR, spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC TOUR, spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC TOUR, spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Dr. Pavol Grobarčík

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.01.2009
Vzťahy Dr. Pavol Grobarčík ku ABC TOUR, spol. s r.o.
   Konateľ   27.05.1992 - 16.01.2009
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.01.1994 - 16.01.2009

KOSIMPEX a.s.

IČO:  neznáme
Adresa:  Švermova 43, Banská Bystrica, Slovenská republika
Okolie:  4 subjekty
Vzťah ABC TOUR, spol. s r.o. ku KOSIMPEX a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.05.1992 - 27.01.1994