Abakus Slovakia spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Abakus Slovakia spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Abakus Slovakia spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

ABAKUS, a. s

IČO:  neznáme
Adresa:  V rákosí 212, Praha 4, Česká republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah Abakus Slovakia spol. s r.o. ku ABAKUS, a. s
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.05.1992 - 19.04.1995

RNDr. Marián Bujalka

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.05.2012
Vzťahy RNDr. Marián Bujalka ku Abakus Slovakia spol. s r.o.
   Konateľ   11.05.1992 - 03.05.2012
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.05.1992 - 19.04.1995

RNDr. Marián Bujalka

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.05.2012
Vzťah RNDr. Marián Bujalka ku Abakus Slovakia spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.04.1995 - 03.05.2012

Ing. Ján Bujalka

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.05.2012
Vzťah Ing. Ján Bujalka ku Abakus Slovakia spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.05.1992 - 03.05.2012