SLOVNAFT, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má SLOVNAFT, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má SLOVNAFT, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Dušan Abrhám

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.01.1995
Vzťahy Ing. Dušan Abrhám ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   12.08.1994 - 31.01.1995
   Predstaventvo   29.04.1992 - 30.05.1993

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, v angl. jazyku Emergency Oil Stocks Agency

Vzťah SLOVNAFT, a.s. ku Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, v angl. jazyku Emergency Oil Stocks Agency
   Zakladateľ   13.09.2013 - stále trvá

Zoltán Áldott

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.08.2005
Vzťahy Zoltán Áldott ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   18.02.2002 - 01.04.2005
   Predstaventvo   18.02.2002 - 01.08.2005
   Predstaventvo   18.02.2002 - 07.09.2004

APOLLO Rafinéria, s.r.o.

IČO:  36 611 191
Adresa:  Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 82412, Slovenská republika
Okolie:  3 subjekty
Vzťah SLOVNAFT, a.s. ku APOLLO Rafinéria, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.06.2006 - stále trvá

Richard Austen

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.06.2017
Vzťahy Richard Austen ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.04.2013 - 31.05.2017
   Člen dozorného orgánu   20.04.2013 - 06.06.2017

Zalán Bács

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.10.2004
Vzťahy Zalán Bács ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   18.02.2002 - 07.09.2004
   Predstaventvo   18.02.2002 - 01.10.2004
   Predstaventvo   18.02.2002 - 01.03.2004

Ing. Alfonz Balko

Vzťah Ing. Alfonz Balko ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   07.04.1994 - 11.08.1994

Ileana-Sorina Baltatu

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.06.2013
Vzťahy Ileana-Sorina Baltatu ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   17.04.2009 - 19.04.2013
   Predstaventvo   17.04.2009 - 03.06.2013

Dr. Ilona Bánhegyi

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.08.2005
Vzťahy Dr. Ilona Bánhegyi ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.02.2002 - 16.05.2005
   Člen dozorného orgánu   18.02.2002 - 01.08.2005
   Člen dozorného orgánu   18.02.2002 - 07.09.2004

Ilona Bánhegyi

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.05.2008
Vzťahy Ilona Bánhegyi ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.05.2005 - 17.08.2005
   Člen dozorného orgánu   25.04.2005 - 18.04.2008
   Člen dozorného orgánu   25.04.2005 - 22.05.2008

Prof. Ing. Michal Baránik, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.10.2001
Vzťah Prof. Ing. Michal Baránik, , CSc. ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   07.04.1994 - 11.08.1994

Ing .Peter Bielik

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.05.1993
Vzťah Ing .Peter Bielik ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.04.1992 - 30.05.1993

Ing. Jaroslav Bilík

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.08.2000
Vzťah Ing. Jaroslav Bilík ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.02.1995 - 09.10.1996

Ing. Marián Blaško, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.02.2000
Vzťah Ing. Marián Blaško, , CSc. ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   06.10.1997 - 14.02.2000

Pavol Buday

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.02.2008
Vzťahy Pavol Buday ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.10.2002 - 07.02.2008
   Člen dozorného orgánu   01.10.2002 - 07.12.2007
   Člen dozorného orgánu   01.10.2002 - 07.09.2004

Ján Buday

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.09.2002
Vzťah Ján Buday ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.02.2002 - 30.09.2002

Pavol Buday

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.12.2012
Vzťahy Pavol Buday ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   07.12.2007 - 19.12.2012
   Člen dozorného orgánu   07.12.2007 - 07.12.2012

Pavol Buday

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.02.2002
Vzťah Pavol Buday ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.10.1996 - 17.02.2002

Ing. Peter Chmurčiak

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.06.2013
Vzťahy Ing. Peter Chmurčiak ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   20.04.2007 - 19.04.2013
   Predstaventvo   21.04.2012 - 03.06.2013
   Predstaventvo   20.04.2007 - 18.05.2012

Doc. JUDr. Ján Cuper

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.08.1994
Vzťah Doc. JUDr. Ján Cuper ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   07.04.1994 - 11.08.1994

Ing. Peter Ďateľ

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.09.2007
Vzťah Ing. Peter Ďateľ ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.10.1996 - 17.02.2002

Michel-Marc Delcommune

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.06.2011
Vzťahy Michel-Marc Delcommune ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   28.05.2008 - 30.04.2011
   Predstaventvo   28.05.2008 - 03.06.2011

Dr. Ferenc Dénes

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.05.2010
Vzťahy Dr. Ferenc Dénes ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   18.02.2002 - 23.04.2010
   Predstaventvo   18.02.2002 - 01.08.2005
   Predstaventvo   18.05.2009 - 27.05.2010
   Predstaventvo   17.05.2005 - 02.06.2009
   Predstaventvo   18.02.2002 - 07.09.2004

Krisztína Dorogházi

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.06.2013
Vzťahy Krisztína Dorogházi ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.09.2011 - 03.06.2013
   Člen dozorného orgánu   16.05.2005 - 17.08.2005
   Člen dozorného orgánu   25.04.2005 - 18.04.2008
   Člen dozorného orgánu   25.04.2005 - 22.05.2008
   Člen dozorného orgánu   14.09.2011 - 07.06.2012
   Člen dozorného orgánu   19.04.2012 - 19.04.2013

Ing. Dušan Durmis

Vzťahy Ing. Dušan Durmis ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.02.2002 - 07.09.2004
   Člen dozorného orgánu   29.04.1992 - 30.05.1993
   Predstaventvo   30.11.1998 - 17.02.2002

PhDr. Jaroslav Duroška

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.08.2002
Vzťah PhDr. Jaroslav Duroška ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   31.05.1993 - 29.11.1998

Miika Eerola

Vzťah Miika Eerola ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   29.05.2013 - stále trvá

József Farkas Simola

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.06.2011
Vzťahy József Farkas Simola ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.04.2008 - 04.09.2008
   Člen dozorného orgánu   19.04.2008 - 30.04.2011
   Člen dozorného orgánu   19.04.2008 - 16.06.2011

László Fekete

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.06.2006
Vzťahy László Fekete ku SLOVNAFT, a.s.
   Prokurista   18.02.2002 - 15.06.2006
   Prokurista   18.02.2002 - 07.09.2004

Lászlo Fekete

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.04.2006
Vzťah Lászlo Fekete ku SLOVNAFT, a.s.
   Prokurista   18.02.2002 - 18.04.2006

László Fekete

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.02.2010
Vzťahy László Fekete ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   24.04.2006 - 30.12.2009
   Predstaventvo   24.04.2006 - 16.02.2010

Szabolcs István Ferencz

Vzťahy Szabolcs István Ferencz ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.04.2012 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   20.04.2012 - 06.06.2017

Ábel Galácz

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.11.2017
Vzťahy Ábel Galácz ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   20.04.2013 - 22.11.2017
   Predstaventvo   20.04.2013 - 19.09.2017

László Geszti

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.10.2004
Vzťahy László Geszti ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   18.02.2002 - 01.10.2004
   Predstaventvo   18.02.2002 - 01.03.2004
   Predstaventvo   18.02.2002 - 07.09.2004

Ing. Jozef Grnáčik

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.11.2008
Vzťah Ing. Jozef Grnáčik ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.04.1992 - 30.05.1993

Ing. Slavomír Hatina

Vzťah Ing. Slavomír Hatina ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.06.2017 - stále trvá

Dr. h. c. Ing. Slavomír Hatina

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.08.2005
Vzťahy Dr. h. c. Ing. Slavomír Hatina ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   18.02.2002 - 24.02.2005
   Predstaventvo   18.02.2002 - 01.08.2005
   Predstaventvo   18.02.2002 - 07.09.2004

Ing. Slavomír Hatina

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.09.2006
Vzťah Ing. Slavomír Hatina ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   31.05.1993 - 17.02.2002

Ing. Ivan HORVAT

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.06.2005
Vzťah Ing. Ivan HORVAT ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   12.08.1994 - 17.02.2002

Ing. Ivan Horváth

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.05.2005
Vzťah Ing. Ivan Horváth ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.04.1992 - 30.05.1993

Ferenc Horváth

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.06.2017
Vzťahy Ferenc Horváth ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   18.05.2003 - 05.06.2007
   Predstaventvo   18.05.2003 - 18.05.2012
   Predstaventvo   19.05.2007 - 20.05.2017
   Predstaventvo   20.05.2012 - 06.06.2017

Ferenc Horváth

Vzťah Ferenc Horváth ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   21.05.2017 - stále trvá

HRcomm - Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov

Vzťah SLOVNAFT, a.s. ku HRcomm - Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
   Zakladateľ   23.08.2006 - stále trvá

JUDr. Anna Hudáková

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.02.2011
Vzťah JUDr. Anna Hudáková ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   12.08.1994 - 31.01.1995

András Huszár

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.09.2005
Vzťahy András Huszár ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   25.04.2005 - 06.09.2005
   Člen dozorného orgánu   16.05.2005 - 17.08.2005

András Huszár

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.05.2010
Vzťahy András Huszár ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   25.04.2005 - 23.04.2010
   Člen dozorného orgánu   26.04.2009 - 27.05.2010
   Člen dozorného orgánu   25.04.2005 - 02.06.2009

Ing. Vendelín Íro

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.09.2001
Vzťah Ing. Vendelín Íro ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   31.05.1993 - 11.08.1994

Ing. Zoltán Izrael

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.04.2006
Vzťah Ing. Zoltán Izrael ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.02.1995 - 09.10.1996

Ing. Zoltán Izrael

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.01.1995
Vzťah Ing. Zoltán Izrael ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   07.04.1994 - 31.01.1995

Zoltán Jancsurak

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.08.2005
Vzťahy Zoltán Jancsurak ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.05.2003 - 25.04.2005
   Člen dozorného orgánu   18.05.2003 - 01.08.2005

Ing. Slavomír Jankovič

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.01.2014
Vzťahy Ing. Slavomír Jankovič ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   25.04.2005 - 21.03.2007
   Predstaventvo   25.04.2005 - 20.09.2006
   Predstaventvo   16.05.2005 - 17.08.2005

Ing. Marián Jusko

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.06.2009
Vzťahy Ing. Marián Jusko ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   25.04.2005 - 02.06.2009
   Predstaventvo   25.04.2005 - 17.04.2009
   Predstaventvo   16.05.2005 - 17.08.2005

RNDr. Tibor Kaczor

Vzťah RNDr. Tibor Kaczor ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   08.12.2012 - stále trvá

Ing. Vratko Kaššovic, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.03.2012
Vzťahy Ing. Vratko Kaššovic, , CSc. ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   18.02.2002 - 07.09.2004
   Predstaventvo   18.02.2002 - 24.04.2006
   Predstaventvo   18.02.2002 - 15.06.2006

Ing Vratko Kaššovic, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.10.1996
Vzťah Ing Vratko Kaššovic, , CSc. ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   29.04.1992 - 09.10.1996

Ing. Vratko Kaššovic, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.06.2007
Vzťah Ing. Vratko Kaššovic, , CSc. ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   10.10.1996 - 17.02.2002

Dr. Ján Kato

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.11.1998
Vzťah Dr. Ján Kato ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.02.1995 - 29.11.1998

Ing. Ján Kavec

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.09.2004
Vzťah Ing. Ján Kavec ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   12.08.1994 - 07.09.2004

Béla Kelemen

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.06.2013
Vzťahy Béla Kelemen ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   01.03.2004 - 28.05.2013
   Predstaventvo   01.03.2004 - 22.05.2008
   Predstaventvo   28.05.2008 - 05.06.2013

Ing. Vladimír Kestler

Vzťahy Ing. Vladimír Kestler ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   24.04.2010 - 06.06.2017
   Predstaventvo   24.04.2010 - 15.05.2015
   Predstaventvo   25.04.2015 - 31.05.2017

Ing. Mária Kobzová

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.02.2000
Vzťahy Ing. Mária Kobzová ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.04.1992 - 30.05.1993
   Člen dozorného orgánu   07.04.1994 - 14.02.2000

Martin Kocourek

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.08.2010
Vzťahy Martin Kocourek ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   17.04.2009 - 20.08.2010
   Predstaventvo   17.04.2009 - 23.07.2010

Ing. Anton Končál

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.02.2000
Vzťah Ing. Anton Končál ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   07.04.1994 - 11.08.1994

Peter Krajčík

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.01.1995
Vzťah Peter Krajčík ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   07.04.1994 - 31.01.1995

Peter Krajčír

Vzťah Peter Krajčír ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.02.1995 - 14.02.2000

Ing. Ladislav Krajňák

Vzťah Ing. Ladislav Krajňák ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   12.08.1994 - 31.01.1995

Ing. Ján Krajniak

Vzťah Ing. Ján Krajniak ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   29.04.1992 - 11.08.1994

Ing. Daniel Krajniak

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.09.2006
Vzťah Ing. Daniel Krajniak ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   30.11.1998 - 17.02.2002

Ing. Dušan Kret

Vzťah Ing. Dušan Kret ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.04.1992 - 30.05.1993

Mihály Kupa

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.05.2016
Vzťahy Mihály Kupa ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   01.05.2011 - 01.05.2016
   Predstaventvo   01.05.2011 - 20.05.2016

Mihály Kupa

Vzťah Mihály Kupa ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   02.05.2016 - stále trvá

Alfréd Lamprecht

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.06.2002
Vzťah Alfréd Lamprecht ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.04.1992 - 30.05.1993

Ing. Jaroslav Linkeš

Vzťah Ing. Jaroslav Linkeš ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   01.02.1995 - 29.11.1998

Ing. Viktor Mazúr

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.02.2002
Vzťah Ing. Viktor Mazúr ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.02.2000 - 17.02.2002

Messer Slovnaft s.r.o.

Vzťah SLOVNAFT, a.s. ku Messer Slovnaft s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.04.2004 - stále trvá

JUDr. Zuzana Millerová

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.11.1998
Vzťah JUDr. Zuzana Millerová ku SLOVNAFT, a.s.
   Prokurista   21.03.1997 - 29.11.1998

JUDr. Zuzana Millerová

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.03.1997
Vzťah JUDr. Zuzana Millerová ku SLOVNAFT, a.s.
   Prokurista   31.05.1993 - 20.03.1997

Ing. Jozef Mlynár

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.06.1995
Vzťah Ing. Jozef Mlynár ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   29.04.1992 - 31.01.1995

MOL-Slovensko spol. s r.o.

IČO:  31 399 134
Adresa:  Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 82412, Slovenská republika
Okolie:  18 subjektov
Vzťah SLOVNAFT, a.s. ku MOL-Slovensko spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.07.2002 - stále trvá

Ing. Juraj Molnár

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.12.2002
Vzťah Ing. Juraj Molnár ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.02.1995 - 22.08.1995

József Molnár

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.06.2008
Vzťahy József Molnár ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   01.03.2004 - 20.06.2008
   Predstaventvo   01.03.2004 - 27.05.2008

György Mosonyi

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.05.2016
Vzťahy György Mosonyi ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.05.2011 - 07.07.2011
   Člen dozorného orgánu   30.05.2011 - 01.05.2016
   Člen dozorného orgánu   30.05.2011 - 20.05.2016
   Člen dozorného orgánu   25.04.2005 - 18.04.2008
   Člen dozorného orgánu   25.04.2005 - 22.05.2008

Győrgy Mosonyi

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.09.2005
Vzťahy Győrgy Mosonyi ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.05.2005 - 17.08.2005
   Člen dozorného orgánu   25.04.2005 - 06.09.2005

György Mosonyi

Vzťah György Mosonyi ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.05.2016 - stále trvá

Miloš Nešpor

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.02.2008
Vzťahy Miloš Nešpor ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.02.2000 - 07.02.2008
   Člen dozorného orgánu   15.02.2000 - 09.10.2007
   Člen dozorného orgánu   15.02.2000 - 07.09.2004

Zsuzsanna Éva Ortutay

Vzťah Zsuzsanna Éva Ortutay ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   07.04.2016 - stále trvá

László Pálfalvi

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.05.2016
Vzťahy László Pálfalvi ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.04.2013 - 20.05.2016
   Člen dozorného orgánu   20.04.2013 - 22.09.2015

Ing .František Palič

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.05.1993
Vzťah Ing .František Palič ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   29.04.1992 - 30.05.1993

Ing. Pavol Parák

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.09.2004
Vzťah Ing. Pavol Parák ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.02.2002 - 07.09.2004

Zsolt Pethö

Vzťah Zsolt Pethö ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   01.06.2017 - stále trvá

Ing. Jolana Petrášová

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.05.2007
Vzťahy Ing. Jolana Petrášová ku SLOVNAFT, a.s.
   Prokurista   29.11.1993 - 17.02.2002
   Predstaventvo   29.04.1992 - 17.02.2002

Ing. Jolana Petrášová

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.03.2010
Vzťah Ing. Jolana Petrášová ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   18.02.2002 - 07.09.2004

Ing. Jozef Potisk

Vzťah Ing. Jozef Potisk ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   12.08.1994 - 31.01.1995

Ing. Peter Prokopčák, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.07.1997
Vzťah Ing. Peter Prokopčák, , CSc. ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.04.1992 - 30.05.1993

Tímea Reicher

Vzťahy Tímea Reicher ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   20.04.2013 - stále trvá
   Predstaventvo   20.04.2013 - 27.06.2017

REKREACENTRUM, a.s.

IČO:  35 680 300
Adresa:  Hattalova 12/A, Bratislava, 83103, Slovenská republika
Okolie:  32 subjektov
Vzťah SLOVNAFT, a.s. ku REKREACENTRUM, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   25.10.2005 - 04.04.2006

Ákos Rétfalvi

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.10.2011
Vzťahy Ákos Rétfalvi ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.04.2008 - 31.08.2011
   Člen dozorného orgánu   19.04.2008 - 24.10.2011

Ing. Rudolf Rozvadský

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.08.1994
Vzťah Ing. Rudolf Rozvadský ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   07.04.1994 - 11.08.1994

József Farkas Simola

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.05.2008
Vzťahy József Farkas Simola ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   27.05.2004 - 22.05.2008
   Predstaventvo   27.05.2004 - 18.04.2008

Ing. Juraj Široký

Vzťah Ing. Juraj Široký ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.02.1995 - 09.10.1996

Slovenský výbor pri Svetovej petrolejáskej rade

Vzťah SLOVNAFT, a.s. ku Slovenský výbor pri Svetovej petrolejáskej rade
   Zakladateľ   20.08.2008 - stále trvá

SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.

Vzťah SLOVNAFT, a.s. ku SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.
   Jediný akcionár a.s.   06.10.2003 - stále trvá

Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2013
Vzťah SLOVNAFT, a.s. ku Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.09.2005 - 31.12.2012

Slovnaft Retail, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2016
IČO:  35 700 912
Adresa:  Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 82107, Slovenská republika
Okolie:  29 subjektov
Vzťah SLOVNAFT, a.s. ku Slovnaft Retail, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.08.2015 - 31.12.2015

Ing. Peter Šrámek

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.12.2012
Vzťahy Ing. Peter Šrámek ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   07.12.2007 - 19.12.2012
   Člen dozorného orgánu   07.12.2007 - 07.12.2012

JUDr. Ctibor Stacha

Vzťah JUDr. Ctibor Stacha ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.10.1996 - 05.10.1997

Ing. Mikuláš Šumichrast

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.02.2006
Vzťah Ing. Mikuláš Šumichrast ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   12.08.1994 - 31.01.1995

Ing. Dušan Švantner

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.11.1998
Vzťah Ing. Dušan Švantner ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   23.08.1995 - 29.11.1998

Ing. Miroslav Švatarák

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.09.2002
Vzťah Ing. Miroslav Švatarák ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.10.1996 - 17.02.2002

SWS spol. s r.o.

IČO:  31 674 518
Adresa:  332, Vojany, 07672, Slovenská republika
Okolie:  54 subjektov
Vzťah SLOVNAFT, a.s. ku SWS spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.06.1993 - stále trvá

Ján Sýkora

Vzťah Ján Sýkora ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   08.12.2012 - stále trvá

László Szabó

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.06.2013
Vzťahy László Szabó ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   24.04.2010 - 19.04.2013
   Člen dozorného orgánu   24.04.2010 - 03.06.2013

Gabriel Szabó

Vzťahy Gabriel Szabó ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   23.04.2010 - stále trvá
   Predstaventvo   23.04.2010 - 15.05.2015

László Szöcs

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.05.2012
Vzťahy László Szöcs ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.04.2008 - 19.04.2012
   Člen dozorného orgánu   19.04.2008 - 18.05.2012

Ing. Marián Tkáč, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.05.1993
Vzťah Ing. Marián Tkáč, , CSc. ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   29.04.1992 - 30.05.1993

Heimo Tomann

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.09.2004
Vzťah Heimo Tomann ku SLOVNAFT, a.s.
   Prokurista   18.02.2002 - 07.09.2004

Heimo Peter Tomann

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.08.2005
Vzťah Heimo Peter Tomann ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   18.05.2003 - 01.08.2005

Heimo Peter Tomann

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.04.2005
Vzťah Heimo Peter Tomann ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   18.05.2003 - 25.04.2005

Ing. Norbert Vančo

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.06.2010
Vzťah Ing. Norbert Vančo ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.10.1996 - 17.02.2002

Béla Váradi

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.08.2005
Vzťahy Béla Váradi ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.02.2002 - 16.05.2005
   Člen dozorného orgánu   18.02.2002 - 01.08.2005
   Člen dozorného orgánu   18.02.2002 - 07.09.2004

JUDr. Oszkar Világi

Vzťahy JUDr. Oszkar Világi ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.05.2003 - 25.04.2005
   Člen dozorného orgánu   18.05.2003 - 01.08.2005
   Predstaventvo   26.04.2005 - 22.09.2006

JUDr. Oszkár Világi

Vzťahy JUDr. Oszkár Világi ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   26.04.2005 - 21.07.2008
   Predstaventvo   26.04.2005 - stále trvá
   Predstaventvo   18.04.2009 - 12.05.2014
   Predstaventvo   19.06.2008 - 02.06.2009

Ing. Jakub Vojčík

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.07.2010
Vzťah Ing. Jakub Vojčík ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.02.1995 - 09.10.1996

Ing. Ivan Wlachovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.10.1996
Vzťah Ing. Ivan Wlachovský ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.02.1995 - 09.10.1996

JUDr. Boris Žák

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.06.2007
Vzťah JUDr. Boris Žák ku SLOVNAFT, a.s.
   Prokurista   06.10.1997 - 07.09.2004

József Zalán

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.10.2004
Vzťah József Zalán ku SLOVNAFT, a.s.
   Predstaventvo   01.03.2004 - 11.10.2004

Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav

Vzťah SLOVNAFT, a.s. ku Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav
   Zakladateľ   11.03.2014 - stále trvá

Ing. Zdeno Žídek

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.01.1995
Vzťah Ing. Zdeno Žídek ku SLOVNAFT, a.s.
   Člen dozorného orgánu   12.08.1994 - 31.01.1995

Zväz pre skladovanie zásob, a.s.

IČO:  36 366 862
Adresa:  Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 82412, Slovenská republika
Okolie:  19 subjektov
Vzťah SLOVNAFT, a.s. ku Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   07.06.2006 - stále trvá