Slovenská Grafia a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Slovenská Grafia a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Slovenská Grafia a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Juraj Baričák

Vzťahy Ing. Juraj Baričák ku Slovenská Grafia a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.06.2001 - 01.06.2004
   Člen dozorného orgánu   20.06.2001 - 06.07.2004
   Predstaventvo   01.06.2004 - 23.06.2011
   Predstaventvo   29.10.2004 - 18.08.2011
   Predstaventvo   01.06.2004 - 29.11.2004

Ing. Juraj Baričák

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.08.2007
Vzťah Ing. Juraj Baričák ku Slovenská Grafia a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.12.1996 - 16.03.2003

Ing. Michal Baričák

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.09.2008
Vzťahy Ing. Michal Baričák ku Slovenská Grafia a.s.
   Predstaventvo   13.09.2000 - 16.03.2003
   Predstaventvo   15.06.2000 - 14.11.2006

Ing. Michal Baričák

Vzťahy Ing. Michal Baričák ku Slovenská Grafia a.s.
   Predstaventvo   15.06.2000 - 01.01.2008
   Predstaventvo   15.06.2000 - 11.01.2008

Ing. Miroslav Bernard

Vzťah Ing. Miroslav Bernard ku Slovenská Grafia a.s.
   Predstaventvo   17.04.1992 - 15.12.1996

Alexander Čegan

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.07.2016
Vzťahy Alexander Čegan ku Slovenská Grafia a.s.
   Člen dozorného orgánu   23.06.2011 - 12.07.2016
   Člen dozorného orgánu   23.06.2011 - 23.06.2016

Ing. Drahomír Dosedla

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.11.2004
Vzťahy Ing. Drahomír Dosedla ku Slovenská Grafia a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.06.2001 - 31.10.2004
   Člen dozorného orgánu   20.06.2001 - 29.11.2004
   Člen dozorného orgánu   08.10.2001 - 16.03.2003

Ing. Ladislav Haspel

Vzťahy Ing. Ladislav Haspel ku Slovenská Grafia a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.06.2001 - 12.07.2016
   Člen dozorného orgánu   22.06.2011 - stále trvá

Ing. Ladislav Haspel

Vzťahy Ing. Ladislav Haspel ku Slovenská Grafia a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.02.1999 - 16.03.2003
   Člen dozorného orgánu   20.06.2001 - 31.01.2013

PhDr. Zora Hloušková

Vzťahy PhDr. Zora Hloušková ku Slovenská Grafia a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.06.2004 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   23.06.2016 - 26.10.2016
   Člen dozorného orgánu   22.06.2011 - 12.07.2016
   Člen dozorného orgánu   01.06.2004 - 31.01.2013

Ing. Pavol Horváth

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.04.2014
Vzťah Ing. Pavol Horváth ku Slovenská Grafia a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.12.1996 - 01.02.1999

Ing. Pavel Horváth

Vzťahy Ing. Pavel Horváth ku Slovenská Grafia a.s.
   Predstaventvo   25.01.2002 - 24.08.2012
   Predstaventvo   25.01.2002 - 16.08.2012

Ing. Tibor Hubík

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.02.2003
Vzťah Ing. Tibor Hubík ku Slovenská Grafia a.s.
   Predstaventvo   16.12.1996 - 24.01.2002

PhDr. Martin Ilavský

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.10.2011
Vzťah PhDr. Martin Ilavský ku Slovenská Grafia a.s.
   Predstaventvo   01.06.2004 - 05.10.2011

Martin Ilavský, , PhDr.Ing.

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.06.2009
Vzťah Martin Ilavský, , PhDr.Ing. ku Slovenská Grafia a.s.
   Predstaventvo   01.06.2004 - 04.06.2009

Martin Ilavský, , PhDr.Ing.

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.05.2009
Vzťah Martin Ilavský, , PhDr.Ing. ku Slovenská Grafia a.s.
   Predstaventvo   01.06.2004 - 26.05.2009

PhDr. Martin Ilavský, , PhD.

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.10.2016
Vzťah PhDr. Martin Ilavský, , PhD. ku Slovenská Grafia a.s.
   Predstaventvo   01.06.2004 - 24.08.2012

Martin Ilavský, , PhD.

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.08.2012
Vzťah Martin Ilavský, , PhD. ku Slovenská Grafia a.s.
   Predstaventvo   01.06.2004 - 16.08.2012

Ing. Martin Ilavský

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.04.2009
Vzťahy Ing. Martin Ilavský ku Slovenská Grafia a.s.
   Predstaventvo   29.04.2003 - 30.04.2009
   Predstaventvo   29.04.2003 - 06.07.2004

Ing. Pavol Ilkiv

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.05.2007
Vzťahy Ing. Pavol Ilkiv ku Slovenská Grafia a.s.
   Predstaventvo   16.12.1996 - 16.03.2003
   Predstaventvo   06.11.1996 - 12.11.2004
   Predstaventvo   06.11.1996 - 03.12.2004

Ing. Pavol Ilkiv

Vzťah Ing. Pavol Ilkiv ku Slovenská Grafia a.s.
   Predstaventvo   17.04.1992 - 28.02.1995

Mgr. Pavol Jakubov

Vzťah Mgr. Pavol Jakubov ku Slovenská Grafia a.s.
   Predstaventvo   16.08.2012 - stále trvá

PhDr. Roman Jankovič

Vzťahy PhDr. Roman Jankovič ku Slovenská Grafia a.s.
   Predstaventvo   17.02.2005 - 31.01.2013
   Predstaventvo   17.02.2005 - stále trvá

Roman Jankovič

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.10.2015
Vzťah Roman Jankovič ku Slovenská Grafia a.s.
   Predstaventvo   17.02.2005 - 24.08.2012

Ladislav Klein

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.09.1996
Vzťah Ladislav Klein ku Slovenská Grafia a.s.
   Člen dozorného orgánu   09.08.1993 - 05.09.1996

Ivan Kmotrík

Vzťahy Ivan Kmotrík ku Slovenská Grafia a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.12.1996 - 16.03.2003
   Člen dozorného orgánu   20.06.2001 - 24.08.2012

PhDr. Ivan Kmotrík

Vzťahy PhDr. Ivan Kmotrík ku Slovenská Grafia a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.06.2001 - 12.07.2016
   Člen dozorného orgánu   22.06.2011 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   20.06.2001 - 31.01.2013

Zora Kmotríková

Vzťahy Zora Kmotríková ku Slovenská Grafia a.s.
   Člen dozorného orgánu   12.06.2002 - 06.07.2004
   Člen dozorného orgánu   12.06.2002 - 01.06.2004

Ing. Richard Kohút

Vzťahy Ing. Richard Kohút ku Slovenská Grafia a.s.
   Predstaventvo   01.01.2008 - 31.01.2013
   Predstaventvo   01.01.2008 - stále trvá

Peter Kosík

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.10.2011
Vzťah Peter Kosík ku Slovenská Grafia a.s.
   Predstaventvo   01.06.2004 - 05.10.2011

Ing. Peter Kosík

Vzťahy Ing. Peter Kosík ku Slovenská Grafia a.s.
   Predstaventvo   01.06.2004 - 31.01.2013
   Predstaventvo   01.06.2004 - stále trvá

Ing. Ivan Kováčik

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.06.2007
Vzťahy Ing. Ivan Kováčik ku Slovenská Grafia a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.06.2004 - 27.07.2006
   Člen dozorného orgánu   01.06.2004 - 22.06.2006
   Predstaventvo   06.11.1996 - 06.07.2004
   Predstaventvo   17.04.1992 - 16.03.2003
   Predstaventvo   06.11.1996 - 01.06.2004

Ing. Marián Kožíšek

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.11.2009
Vzťah Ing. Marián Kožíšek ku Slovenská Grafia a.s.
   Predstaventvo   16.12.1996 - 24.01.2002

Mária Kuljačková

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.06.2002
Vzťah Mária Kuljačková ku Slovenská Grafia a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.12.1996 - 11.06.2002

Peter Kvačka

Vzťah Peter Kvačka ku Slovenská Grafia a.s.
   Člen dozorného orgánu   24.06.2016 - stále trvá

Ing. Sidónia Lukáčová

Vzťahy Ing. Sidónia Lukáčová ku Slovenská Grafia a.s.
   Člen dozorného orgánu   09.08.1993 - 16.03.2003
   Člen dozorného orgánu   20.06.2001 - 01.06.2010
   Člen dozorného orgánu   20.06.2001 - 02.07.2010

Ing. Vladimír Ľupták

Vzťah Ing. Vladimír Ľupták ku Slovenská Grafia a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.08.1994 - 15.12.1996

Ing. Vladimír Milo

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.01.2003
Vzťah Ing. Vladimír Milo ku Slovenská Grafia a.s.
   Člen dozorného orgánu   09.08.1993 - 15.12.1996

Ing. Ján Pokorný

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.03.1997
Vzťah Ing. Ján Pokorný ku Slovenská Grafia a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.04.1992 - 08.08.1993

Mgr. Emília Pravdová

Vzťah Mgr. Emília Pravdová ku Slovenská Grafia a.s.
   Člen dozorného orgánu   24.06.2016 - stále trvá

Emília Pravdová

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.07.2016
Vzťahy Emília Pravdová ku Slovenská Grafia a.s.
   Člen dozorného orgánu   22.06.2006 - 12.07.2016
   Člen dozorného orgánu   23.06.2011 - 23.06.2016
   Člen dozorného orgánu   22.06.2006 - 31.01.2013

Marián Prevendár

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.12.1996
Vzťah Marián Prevendár ku Slovenská Grafia a.s.
   Predstaventvo   17.04.1992 - 15.12.1996

Ing. Peter Prokopčák, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.07.1994
Vzťah Ing. Peter Prokopčák, , CSc. ku Slovenská Grafia a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.04.1992 - 31.07.1994

Božena Rendeková

Vzťah Božena Rendeková ku Slovenská Grafia a.s.
   Člen dozorného orgánu   06.09.1996 - 07.10.2001

Ing. Jindra Repčíková

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.06.2003
Vzťah Ing. Jindra Repčíková ku Slovenská Grafia a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.08.1994 - 15.12.1996

Ing. Igor Rintel

Vzťah Ing. Igor Rintel ku Slovenská Grafia a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.04.1992 - 05.09.1996

Ing. Rudolf Rosskopf

Vzťahy Ing. Rudolf Rosskopf ku Slovenská Grafia a.s.
   Predstaventvo   23.06.2011 - 27.03.2012
   Predstaventvo   15.03.2012 - stále trvá

Robert Rudinský

Vzťahy Robert Rudinský ku Slovenská Grafia a.s.
   Predstaventvo   17.02.2005 - 16.08.2012
   Predstaventvo   17.02.2005 - 24.08.2012

Mgr. Mária Sedláková

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.09.2008
Vzťah Mgr. Mária Sedláková ku Slovenská Grafia a.s.
   Predstaventvo   25.01.2002 - 24.04.2003

Ing. Mária Sedláková

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.03.2003
Vzťah Ing. Mária Sedláková ku Slovenská Grafia a.s.
   Predstaventvo   25.01.2002 - 16.03.2003

Anna Šemetková

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.12.1996
Vzťah Anna Šemetková ku Slovenská Grafia a.s.
   Člen dozorného orgánu   06.09.1996 - 15.12.1996

Mgr. René Sido

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.07.2016
Vzťah Mgr. René Sido ku Slovenská Grafia a.s.
   Predstaventvo   16.08.2012 - 12.07.2016

Mgr. René Sido

Vzťah Mgr. René Sido ku Slovenská Grafia a.s.
   Predstaventvo   16.08.2012 - stále trvá

Slovart - Print s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 16.06.2015
Vzťah Slovenská Grafia a.s. ku Slovart - Print s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.09.1998 - 08.09.1999

Doc. Juraj Stern

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.12.1996
Vzťah Doc. Juraj Stern ku Slovenská Grafia a.s.
   Predstaventvo   06.09.1996 - 15.12.1996

Dos. Juraj Štern

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.09.1996
Vzťah Dos. Juraj Štern ku Slovenská Grafia a.s.
   Predstaventvo   17.04.1992 - 05.09.1996

Ján Striženec

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.08.2011
Vzťahy Ján Striženec ku Slovenská Grafia a.s.
   Člen dozorného orgánu   22.06.2006 - 18.08.2011
   Člen dozorného orgánu   22.06.2006 - 23.06.2011

Alexander Tomašovič

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.09.2000
Vzťah Alexander Tomašovič ku Slovenská Grafia a.s.
   Predstaventvo   16.12.1996 - 12.09.2000

Darina Töröková

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.08.2015
Vzťahy Darina Töröková ku Slovenská Grafia a.s.
   Predstaventvo   16.12.1996 - 16.03.2003
   Predstaventvo   06.11.1996 - 01.06.2004
   Predstaventvo   06.11.1996 - 06.07.2004

Albín Tuharský

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.09.2012
Vzťah Albín Tuharský ku Slovenská Grafia a.s.
   Predstaventvo   16.08.2012 - 24.09.2012

Ing. Albín Tuharský

Vzťah Ing. Albín Tuharský ku Slovenská Grafia a.s.
   Predstaventvo   16.08.2012 - stále trvá

Ing. Marta Vencelová

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.05.2007
Vzťahy Ing. Marta Vencelová ku Slovenská Grafia a.s.
   Predstaventvo   06.11.1996 - 17.02.2005
   Predstaventvo   06.11.1996 - 04.03.2005
   Predstaventvo   01.03.1995 - 16.03.2003