Polnochem, akciová spoločnosť má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Polnochem, akciová spoločnosť priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Polnochem, akciová spoločnosť nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

AGROFERT Slovakia a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.07.2006
IČO:  36 527 734
Adresa:  Nobelova 34, Bratislava, 83605, Slovenská republika
Okolie:  27 subjektov
Vzťah Polnochem, akciová spoločnosť ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Jediný akcionár a.s.   21.05.2008 - 31.12.2008

Ing. Alexander Babiš

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.06.2016
Vzťah Ing. Alexander Babiš ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Člen dozorného orgánu   11.11.1997 - 06.12.2000

Ing. Andrej Babiš

Vzťahy Ing. Andrej Babiš ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Člen dozorného orgánu   23.02.2005 - 25.05.2007
   Člen dozorného orgánu   23.02.2005 - 13.06.2007
   Predstaventvo   07.06.2004 - 21.03.2005
   Predstaventvo   07.06.2004 - 23.02.2005

Ing. Vladimír Bartoš

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.02.2000
Vzťah Ing. Vladimír Bartoš ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Člen dozorného orgánu   11.11.1997 - 10.09.1998

Ing. Mgr. Igor Brosz

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.06.2013
Vzťahy Ing. Mgr. Igor Brosz ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Člen dozorného orgánu   20.06.2005 - 31.12.2008
   Člen dozorného orgánu   20.06.2005 - 13.06.2007

Ing. Jozef Bujna

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.07.2000
Vzťah Ing. Jozef Bujna ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Predstaventvo   27.03.1992 - 22.09.1996

Mgr. Adela Chovancová

Vzťah Mgr. Adela Chovancová ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Predstaventvo   23.09.1996 - 10.11.1997

Anna Danišová

Vzťahy Anna Danišová ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Člen dozorného orgánu   09.11.2000 - 23.02.2005
   Člen dozorného orgánu   09.11.2000 - 21.03.2005
   Člen dozorného orgánu   07.12.2000 - 22.10.2003

Ing. Jaroslav Faltýnek

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.11.2012
Vzťahy Ing. Jaroslav Faltýnek ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Predstaventvo   25.05.2007 - 26.09.2008
   Predstaventvo   25.05.2007 - 31.08.2008

FERA, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 01.06.2004
IČO:  36 198 021
Adresa:  Vansovej 1, Bratislava, 81103, Slovenská republika
Okolie:  6 subjektov
Vzťah Polnochem, akciová spoločnosť ku FERA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.05.2000 - 01.11.2000

Ing. Helena Frličková

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.12.2006
Vzťahy Ing. Helena Frličková ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Člen dozorného orgánu   11.11.1993 - 10.11.1997
   Predstaventvo   27.03.1992 - 10.11.1993

Eva Guttmanová

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.05.2010
Vzťahy Eva Guttmanová ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Člen dozorného orgánu   23.02.2005 - 25.05.2007
   Člen dozorného orgánu   23.02.2005 - 13.06.2007

Ing. Pavol Hanus

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.01.2007
Vzťahy Ing. Pavol Hanus ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Člen dozorného orgánu   27.03.1992 - 10.11.1993
   Predstaventvo   11.11.1997 - 06.12.2000

Ing. Pavel Hanus

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.07.2006
Vzťah Ing. Pavel Hanus ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Predstaventvo   07.12.2000 - 22.06.2001

Ing. Edgar Haug

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.12.2000
Vzťah Ing. Edgar Haug ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Predstaventvo   11.09.1998 - 06.12.2000

JUDr. . Miloš Hrúzik

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.11.1997
Vzťah JUDr. . Miloš Hrúzik ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Predstaventvo   23.09.1996 - 10.11.1997

JUDr. Miloš Hrúzik

Vzťah JUDr. Miloš Hrúzik ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Predstaventvo   11.11.1993 - 22.09.1996

Ing. Robert Konopka

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.05.2015
Vzťahy Ing. Robert Konopka ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Predstaventvo   25.05.2007 - 31.12.2008
   Predstaventvo   06.06.2003 - 06.09.2004
   Predstaventvo   06.06.2003 - 07.06.2004

Robert Konopka

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.06.2007
Vzťahy Robert Konopka ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Predstaventvo   23.02.2005 - 13.06.2007
   Predstaventvo   23.02.2005 - 25.05.2007

PaedDr. Ladislav Kosztanko

Vzťahy PaedDr. Ladislav Kosztanko ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Predstaventvo   06.06.2003 - 21.03.2005
   Predstaventvo   07.06.2004 - 23.02.2005
   Predstaventvo   06.06.2003 - 06.09.2004

Emília Kováčová

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.07.2005
Vzťahy Emília Kováčová ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Člen dozorného orgánu   23.02.2005 - 20.06.2005
   Člen dozorného orgánu   23.02.2005 - 26.07.2005

Ing. Pavel Krajčí

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.03.2005
Vzťahy Ing. Pavel Krajčí ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Člen dozorného orgánu   06.06.2003 - 23.02.2005
   Člen dozorného orgánu   06.06.2003 - 21.03.2005

Ing. Igor Kramár

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.06.2003
Vzťah Ing. Igor Kramár ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Predstaventvo   09.11.2000 - 06.06.2003

Ing. Igor Kramár

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.12.2002
Vzťah Ing. Igor Kramár ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Predstaventvo   07.12.2000 - 10.12.2002

Ing. Ľubomír Kukučka

Vzťahy Ing. Ľubomír Kukučka ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Člen dozorného orgánu   18.06.1998 - 21.03.2005
   Člen dozorného orgánu   18.06.1998 - 23.02.2005
   Člen dozorného orgánu   11.09.1998 - 22.10.2003

Ing. Stanislav Miko

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.09.1996
Vzťah Ing. Stanislav Miko ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Predstaventvo   11.11.1993 - 22.09.1996

Ing. Milan Novák

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.06.2003
Vzťah Ing. Milan Novák ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Člen dozorného orgánu   11.11.1997 - 06.06.2003

Ing. Peter Novanský

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.06.2007
Vzťahy Ing. Peter Novanský ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Predstaventvo   22.06.2001 - 06.06.2003
   Predstaventvo   11.11.1997 - 10.09.1998

Radomír Ondrášek

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.11.1997
Vzťah Radomír Ondrášek ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Člen dozorného orgánu   23.09.1996 - 10.11.1997

Mgr. Robert Ondrášik

Vzťah Mgr. Robert Ondrášik ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Člen dozorného orgánu   25.05.2007 - 31.12.2008

Juraj Oros

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.05.2005
Vzťahy Juraj Oros ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Člen dozorného orgánu   27.03.1992 - 22.09.1996
   Predstaventvo   23.09.1996 - 10.11.1997

Ing. Vladimír Páleník

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.06.2013
Vzťahy Ing. Vladimír Páleník ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Člen dozorného orgánu   27.03.1992 - 10.11.1997
   Predstaventvo   01.09.2008 - 31.12.2008

Polnochem Trnava, s.r.o. v likvidácii

  Spoločnosť zanikla 05.03.2008
IČO:  36 226 971
Adresa:  Malženická 3, Trnava, 91708, Slovenská republika
Okolie:  9 subjektov
Vzťah Polnochem, akciová spoločnosť ku Polnochem Trnava, s.r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.06.2003 - 04.03.2008

Ing. Štefan Prstek

Vzťah Ing. Štefan Prstek ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Predstaventvo   11.11.1993 - 22.09.1996

Ing. Stanislav Rudý

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.12.2008
Vzťah Ing. Stanislav Rudý ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Predstaventvo   25.05.2007 - 31.12.2008

Stanislav Rudý

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.06.2007
Vzťahy Stanislav Rudý ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Predstaventvo   24.10.1997 - 13.06.2007
   Predstaventvo   23.02.2005 - 25.05.2007
   Predstaventvo   11.11.1997 - 10.12.2002
   Predstaventvo   24.10.1997 - 21.03.2005

Ing. Karel Sýkora

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.12.2008
Vzťah Ing. Karel Sýkora ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Člen dozorného orgánu   25.05.2007 - 31.12.2008

Tibor Takács

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.02.2008
Vzťahy Tibor Takács ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Predstaventvo   23.02.2005 - 13.06.2007
   Predstaventvo   23.02.2005 - 25.05.2007

Ing. Jozef Waller

Vzťah Ing. Jozef Waller ku Polnochem, akciová spoločnosť
   Predstaventvo   27.03.1992 - 22.09.1996