Spoločenstvo vlastníkov bytov ABC Štós má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Spoločenstvo vlastníkov bytov ABC Štós priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Spoločenstvo vlastníkov bytov ABC Štós nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Vojtech Klučarovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.04.2000
Vzťah Vojtech Klučarovský ku Spoločenstvo vlastníkov bytov ABC Štós
   Predseda   17.02.1999 - 24.04.2000

Dušan Krajňák

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.08.2015
Vzťah Dušan Krajňák ku Spoločenstvo vlastníkov bytov ABC Štós
   Predseda   25.04.2000 - 19.08.2015

Dušan Krajňák

Vzťah Dušan Krajňák ku Spoločenstvo vlastníkov bytov ABC Štós
   Predseda   20.08.2015 - stále trvá