SLOV COUPON, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má SLOV COUPON, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má SLOV COUPON, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

AMI Slovakia, spol. s r.o.

IČO:  35 746 823
Adresa:  Moskovská 4, Bratislava, 81108, Slovenská republika
Okolie:  13 subjektov
Vzťah SLOV COUPON, a.s. ku AMI Slovakia, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.05.1998 - stále trvá

Ing. Michal Baričák

Vzťahy Ing. Michal Baričák ku SLOV COUPON, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.12.2000 - 24.06.2010
   Člen dozorného orgánu   19.12.2000 - 01.06.2010

Ing. Michal Baričák

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.09.2008
Vzťahy Ing. Michal Baričák ku SLOV COUPON, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.12.2000 - 13.12.2006
   Člen dozorného orgánu   29.11.2001 - 19.05.2003

JUDr. Peter Dobrovodský

Vzťahy JUDr. Peter Dobrovodský ku SLOV COUPON, a.s.
   Člen dozorného orgánu   03.03.1997 - 21.09.1997
   Predstaventvo   10.05.1996 - 02.03.1997

Dkfm. Hartmut Flick

Vzťah Dkfm. Hartmut Flick ku SLOV COUPON, a.s.
   Predstaventvo   03.03.1997 - 02.06.1997

Ing. Ladislav Haspel

Vzťah Ing. Ladislav Haspel ku SLOV COUPON, a.s.
   Predstaventvo   31.01.2013 - stále trvá

Ing. Ladislav Haspel

Vzťahy Ing. Ladislav Haspel ku SLOV COUPON, a.s.
   Predstaventvo   03.03.1997 - 19.05.2003
   Predstaventvo   13.05.1997 - 11.02.2013
   Predstaventvo   13.05.1997 - 31.01.2013

PhDr. Zora Hloušková

Vzťahy PhDr. Zora Hloušková ku SLOV COUPON, a.s.
   Predstaventvo   10.11.2004 - 11.02.2013
   Predstaventvo   10.11.2004 - stále trvá

Pavol Horváth

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.07.1999
Vzťah Pavol Horváth ku SLOV COUPON, a.s.
   Člen dozorného orgánu   22.09.1997 - 11.07.1999

IF PRAMEN s.r.o.

IČO:  31 401 988
Adresa:  Petroveská 1402/23, Gbely, 90845, Slovenská republika
Okolie:  9 subjektov
Vzťah SLOV COUPON, a.s. ku IF PRAMEN s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.03.1999 - 12.01.2009

Antonín Kadlček

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.07.1999
Vzťah Antonín Kadlček ku SLOV COUPON, a.s.
   Člen dozorného orgánu   22.09.1997 - 11.07.1999

Dr. Peter Kauer

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.09.1997
Vzťah Dr. Peter Kauer ku SLOV COUPON, a.s.
   Člen dozorného orgánu   03.03.1997 - 21.09.1997

Ivan Kmotrík

Vzťahy Ivan Kmotrík ku SLOV COUPON, a.s.
   Člen dozorného orgánu   22.09.1997 - 19.05.2003
   Člen dozorného orgánu   19.12.2000 - 11.02.2013

PhDr. Ivan Kmotrík

Vzťahy PhDr. Ivan Kmotrík ku SLOV COUPON, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.12.2000 - 04.10.2016
   Člen dozorného orgánu   19.12.2000 - 14.09.2016

Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD.

Vzťah Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD. ku SLOV COUPON, a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.09.2016 - stále trvá

PhDr. Pavel Komorník, , M.B.A.

Vzťahy PhDr. Pavel Komorník, , M.B.A. ku SLOV COUPON, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.06.2010 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   01.06.2010 - 04.10.2016

Mária Kozáková

Vzťahy Mária Kozáková ku SLOV COUPON, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.12.2000 - 11.02.2013
   Člen dozorného orgánu   12.07.1999 - 19.05.2003
   Člen dozorného orgánu   19.12.2000 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   19.12.2000 - 04.10.2016

RNDr. Mária Liptáková

Vzťah RNDr. Mária Liptáková ku SLOV COUPON, a.s.
   Predstaventvo   10.05.1996 - 02.06.1997

Ing. František Martinka

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.01.2011
Vzťah Ing. František Martinka ku SLOV COUPON, a.s.
   Člen dozorného orgánu   12.07.1999 - 28.11.2001

Mediaprint - Kapa Pressegrosso, spoločnosť s r.o.

  Spoločnosť zanikla 17.07.2000
IČO:  00 684 996
Adresa:  Vajnorská 137, Bratislava, 83104, Slovenská republika
Okolie:  13 subjektov
Vzťah SLOV COUPON, a.s. ku Mediaprint - Kapa Pressegrosso, spoločnosť s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.03.1998 - 16.07.2000

Mag. Jozef Oravkin

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.07.1999
Vzťahy Mag. Jozef Oravkin ku SLOV COUPON, a.s.
   Člen dozorného orgánu   22.09.1997 - 11.07.1999
   Predstaventvo   03.06.1997 - 21.09.1997

Ing. Ján Povrazník, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.02.2000
Vzťahy Ing. Ján Povrazník, , CSc. ku SLOV COUPON, a.s.
   Člen dozorného orgánu   03.03.1997 - 21.09.1997
   Predstaventvo   10.05.1996 - 02.03.1997

Mag. Edgar Prisender

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.09.1997
Vzťah Mag. Edgar Prisender ku SLOV COUPON, a.s.
   Člen dozorného orgánu   03.03.1997 - 21.09.1997

Ing.Mag. Ľuboš Ševčík, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.07.1999
Vzťahy Ing.Mag. Ľuboš Ševčík, , CSc. ku SLOV COUPON, a.s.
   Člen dozorného orgánu   22.09.1997 - 11.07.1999
   Predstaventvo   03.06.1997 - 21.09.1997

Vladimír Sýkora

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.12.2004
Vzťahy Vladimír Sýkora ku SLOV COUPON, a.s.
   Predstaventvo   17.07.1997 - 16.12.2004
   Predstaventvo   17.07.1997 - 10.11.2004
   Predstaventvo   22.09.1997 - 19.05.2003

Darina Töröková

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.08.2015
Vzťahy Darina Töröková ku SLOV COUPON, a.s.
   Predstaventvo   22.09.1997 - 19.05.2003
   Predstaventvo   17.07.1997 - 13.12.2006

Darina Töröková

Vzťahy Darina Töröková ku SLOV COUPON, a.s.
   Predstaventvo   17.07.1997 - 11.02.2013
   Predstaventvo   17.07.1997 - stále trvá

JUDr. Ernest Valko

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.01.1999
Vzťah JUDr. Ernest Valko ku SLOV COUPON, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.05.1996 - 02.03.1997

JUDr. Martin Višňovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.03.1997
Vzťah JUDr. Martin Višňovský ku SLOV COUPON, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.05.1996 - 02.03.1997

Ing. Lenka Vižníková

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.03.1997
Vzťah Ing. Lenka Vižníková ku SLOV COUPON, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.05.1996 - 02.03.1997

Mag. Gustav Wurmboeck

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.09.1997
Vzťah Mag. Gustav Wurmboeck ku SLOV COUPON, a.s.
   Člen dozorného orgánu   03.03.1997 - 21.09.1997