S A V E N A , spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má S A V E N A , spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má S A V E N A , spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

JUDr. Vojtech AGNER

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.11.2014
Vzťah JUDr. Vojtech AGNER ku S A V E N A , spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.12.1991 - 19.07.1995

JUDr. Vojtech Agner

Vzťahy JUDr. Vojtech Agner ku S A V E N A , spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.07.1995 - 06.08.1996
   Konateľ   20.07.1995 - 01.02.2000

Ing. Andrej Babiš

Vzťahy Ing. Andrej Babiš ku S A V E N A , spol. s r.o.
   Konateľ   12.09.1997 - 26.02.2003
   Konateľ   29.01.1997 - 31.05.2004

Fertagra S.A

IČO:  neznáme
Adresa:  Fertagra Limited 12 Beauregard, Fribourg, Švajčiarsko
Okolie:  1 subjekt
Vzťah S A V E N A , spol. s r.o. ku Fertagra S.A
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.08.1996 - 31.05.2004

JUDr. Viera JURKOVIČOVÁ

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.07.1995
Vzťah JUDr. Viera JURKOVIČOVÁ ku S A V E N A , spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.12.1991 - 19.07.1995

Miroslav Liška

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.10.2001
Vzťah Miroslav Liška ku S A V E N A , spol. s r.o.
   Konateľ   02.02.2000 - 30.05.2001