ABC EXPORT IMPORT, spol.s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC EXPORT IMPORT, spol.s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC EXPORT IMPORT, spol.s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Nikčevič Nebojša

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.02.1993
Vzťah Nikčevič Nebojša ku ABC EXPORT IMPORT, spol.s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.12.1991 - 11.02.1993

Nikčevič Nebojša

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.05.1995
Vzťahy Nikčevič Nebojša ku ABC EXPORT IMPORT, spol.s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.02.1993 - 14.05.1995
   Konateľ   12.02.1993 - 06.06.1993

Nikčevič Nebojša

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.05.2015
Vzťahy Nikčevič Nebojša ku ABC EXPORT IMPORT, spol.s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.05.1995 - 13.05.2015
   Konateľ   15.05.1995 - 13.05.2015

Ing. Jana Škrabáková

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.05.1995
Vzťah Ing. Jana Škrabáková ku ABC EXPORT IMPORT, spol.s r.o.
   Konateľ   07.06.1993 - 14.05.1995

Aleksandar Topka

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.02.1993
Vzťah Aleksandar Topka ku ABC EXPORT IMPORT, spol.s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.12.1991 - 11.02.1993

Aleksandar Topka

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.06.1993
Vzťahy Aleksandar Topka ku ABC EXPORT IMPORT, spol.s r.o.
   Konateľ   12.02.1993 - 06.06.1993
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.02.1993 - 06.06.1993

Aleksander Topka

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.05.2015
Vzťahy Aleksander Topka ku ABC EXPORT IMPORT, spol.s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.05.1995 - 13.05.2015
   Konateľ   15.05.1995 - 13.05.2015

Aleksandar Topka

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.05.1995
Vzťah Aleksandar Topka ku ABC EXPORT IMPORT, spol.s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.06.1993 - 14.05.1995