Harvard Audit a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Harvard Audit a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Harvard Audit a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Anna Blažíčková

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.09.2004
Vzťah Ing. Anna Blažíčková ku Harvard Audit a.s.
   Predstaventvo   31.12.1991 - 11.07.1993

Ing. Juraj Široký

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.02.1997
Vzťah Ing. Juraj Široký ku Harvard Audit a.s.
   Predstaventvo   31.12.1991 - 11.07.1993

Ing. Ľudmila Vlásková

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.11.2003
Vzťah Ing. Ľudmila Vlásková ku Harvard Audit a.s.
   Predstaventvo   31.12.1991 - 11.07.1993