Asociácia investičných spoločností a investičných fondov na Slovensku má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Asociácia investičných spoločností a investičných fondov na Slovensku priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Asociácia investičných spoločností a investičných fondov na Slovensku nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

COOPEX-Invest, a.s.

IČO:  30 416 175
Adresa:  Galvániho 10, Bratislava, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah Asociácia investičných spoločností a investičných fondov na Slovensku ku COOPEX-Invest, a.s.
   Zakladateľ   03.06.1993 - stále trvá

Harvardská IS, a.s.

IČO:  31 351 492
Adresa:  Priemyselná 6, Bratislava, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah Asociácia investičných spoločností a investičných fondov na Slovensku ku Harvardská IS, a.s.
   Zakladateľ   03.06.1993 - stále trvá

INFORMA, IS, a.s.

IČO:  31 320 015
Adresa:  Račianska 66, Bratislava, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah Asociácia investičných spoločností a investičných fondov na Slovensku ku INFORMA, IS, a.s.
   Zakladateľ   03.06.1993 - stále trvá

Prvá slovenská investičná spoločnosť a.s.

IČO:  00 699 977
Adresa:  Miletičova 1, Bratislava, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah Asociácia investičných spoločností a investičných fondov na Slovensku ku Prvá slovenská investičná spoločnosť a.s.
   Zakladateľ   03.06.1993 - stále trvá

Igor Rintel

Vzťah Igor Rintel ku Asociácia investičných spoločností a investičných fondov na Slovensku
   Iný štatutárny orgán   03.06.1993 - stále trvá

Eduard Šebo

Vzťah Eduard Šebo ku Asociácia investičných spoločností a investičných fondov na Slovensku
   Iný štatutárny orgán   03.06.1993 - stále trvá

Juraj Široký

Vzťah Juraj Široký ku Asociácia investičných spoločností a investičných fondov na Slovensku
   Iný štatutárny orgán   03.06.1993 - stále trvá

Peter Vajda

Vzťah Peter Vajda ku Asociácia investičných spoločností a investičných fondov na Slovensku
   Iný štatutárny orgán   03.06.1993 - stále trvá

Ladislav Vaškovič

Vzťah Ladislav Vaškovič ku Asociácia investičných spoločností a investičných fondov na Slovensku
   Iný štatutárny orgán   03.06.1993 - stále trvá

VÚB-Invest, a.s.

IČO:  17 322 677
Adresa:  nám. SNP 19, Bratislava, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah Asociácia investičných spoločností a investičných fondov na Slovensku ku VÚB-Invest, a.s.
   Zakladateľ   03.06.1993 - stále trvá