CREDIT MANAGEMENT SLOVAKIA, a. s. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má CREDIT MANAGEMENT SLOVAKIA, a. s. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má CREDIT MANAGEMENT SLOVAKIA, a. s. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Alena Ábelová

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.09.2010
Vzťah Alena Ábelová ku CREDIT MANAGEMENT SLOVAKIA, a. s. v likvidácii
   Predstaventvo   31.10.2002 - 13.01.2005

Ing. Vladimír Balaník

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.07.1993
Vzťah Ing. Vladimír Balaník ku CREDIT MANAGEMENT SLOVAKIA, a. s. v likvidácii
   Predstaventvo   31.12.1991 - 11.07.1993

Zuzana Cviková

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.10.2005
Vzťah Zuzana Cviková ku CREDIT MANAGEMENT SLOVAKIA, a. s. v likvidácii
   Predstaventvo   31.10.2002 - 13.01.2005

JUDr. Ladislav Dlapa

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.03.2004
Vzťah JUDr. Ladislav Dlapa ku CREDIT MANAGEMENT SLOVAKIA, a. s. v likvidácii
   Predstaventvo   02.02.2001 - 18.03.2004

Ing. Pavel Hollý

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.08.2009
Vzťah Ing. Pavel Hollý ku CREDIT MANAGEMENT SLOVAKIA, a. s. v likvidácii
   Predstaventvo   12.07.1993 - 01.02.2001

Ing. Pavel Hollý

Vzťahy Ing. Pavel Hollý ku CREDIT MANAGEMENT SLOVAKIA, a. s. v likvidácii
   Predstaventvo   31.10.2002 - 13.01.2005
   Predstaventvo   02.02.2001 - 18.03.2004
   Predstaventvo   08.04.1993 - 13.01.2005

JUDr. Miroslav Hrabovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.02.2011
Vzťah JUDr. Miroslav Hrabovský ku CREDIT MANAGEMENT SLOVAKIA, a. s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   12.07.1993 - 13.01.2005

Darina Kollárová

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.09.2005
Vzťah Darina Kollárová ku CREDIT MANAGEMENT SLOVAKIA, a. s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   12.07.1993 - 13.01.2005

Viktor Kožený

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.11.1995
Vzťah Viktor Kožený ku CREDIT MANAGEMENT SLOVAKIA, a. s. v likvidácii
   Predstaventvo   31.12.1991 - 11.07.1993

PhDr. Branislav Králik, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.08.2006
Vzťah PhDr. Branislav Králik, , CSc. ku CREDIT MANAGEMENT SLOVAKIA, a. s. v likvidácii
   Predstaventvo   12.07.1993 - 01.02.2001

JUDr. Ján Pačikovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.02.2004
Vzťahy JUDr. Ján Pačikovský ku CREDIT MANAGEMENT SLOVAKIA, a. s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   12.07.1993 - 08.10.1995
   Predstaventvo   06.05.1997 - 23.11.1997

JUDr. Ján Páčikovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.02.2001
Vzťahy JUDr. Ján Páčikovský ku CREDIT MANAGEMENT SLOVAKIA, a. s. v likvidácii
   Predstaventvo   26.11.1999 - 01.02.2001
   Predstaventvo   09.10.1995 - 05.05.1997

JUDr. Daniel Sadák

Vzťah JUDr. Daniel Sadák ku CREDIT MANAGEMENT SLOVAKIA, a. s. v likvidácii
   Predstaventvo   02.02.2001 - 18.03.2004

Ing. Juraj Široký

Vzťah Ing. Juraj Široký ku CREDIT MANAGEMENT SLOVAKIA, a. s. v likvidácii
   Predstaventvo   12.07.1993 - 25.11.1999

Ing. Juraj Široký

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.06.1996
Vzťah Ing. Juraj Široký ku CREDIT MANAGEMENT SLOVAKIA, a. s. v likvidácii
   Predstaventvo   31.12.1991 - 11.07.1993

JUDr. Alexander Szabó

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.10.2005
Vzťah JUDr. Alexander Szabó ku CREDIT MANAGEMENT SLOVAKIA, a. s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   09.10.1995 - 13.01.2005