JUKUL Invest, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má JUKUL Invest, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má JUKUL Invest, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ferdinand Hamšík

Vzťahy Ferdinand Hamšík ku JUKUL Invest, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.03.2005 - 24.05.2005
   Konateľ   01.04.2003 - 24.05.2005

Ladislav Kahler

Vzťah Ladislav Kahler ku JUKUL Invest, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.08.1991 - 30.08.1993

Július Kulich

Vzťahy Július Kulich ku JUKUL Invest, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.05.2005 - stále trvá
   Konateľ   18.12.2003 - stále trvá

Ing. Koloman Olegra

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.03.2005
Vzťahy Ing. Koloman Olegra ku JUKUL Invest, s.r.o.
   Konateľ   07.08.2000 - 28.03.2005
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.08.2000 - 28.03.2005

Ing. Koloman Olegra

Vzťahy Ing. Koloman Olegra ku JUKUL Invest, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.08.1991 - 06.08.2000
   Konateľ   06.10.1994 - 06.08.2000

Ing. Koloman Olegra

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.10.1994
Vzťah Ing. Koloman Olegra ku JUKUL Invest, s.r.o.
   Konateľ   31.08.1993 - 05.10.1994

Regina Rakoncásová

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.03.2005
Vzťahy Regina Rakoncásová ku JUKUL Invest, s.r.o.
   Konateľ   06.10.1994 - 28.03.2005
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.08.1993 - 28.03.2005

Regina Rakoncásová

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.10.1994
Vzťah Regina Rakoncásová ku JUKUL Invest, s.r.o.
   Konateľ   31.08.1993 - 05.10.1994

Helena Ribaricsová

Vzťahy Helena Ribaricsová ku JUKUL Invest, s.r.o.
   Konateľ   06.10.1994 - 28.03.2005
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.08.1993 - 28.03.2005
   Konateľ   31.08.1993 - 06.08.2000