ABC - záhradkárske služby, spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC - záhradkárske služby, spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC - záhradkárske služby, spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Marian Jurík

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.10.2003
Vzťahy Ing. Marian Jurík ku ABC - záhradkárske služby, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.10.1995 - 16.10.2003
   Konateľ   23.02.1992 - 16.10.2003

Ing. Marian Jurík

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.10.1996
Vzťah Ing. Marian Jurík ku ABC - záhradkárske služby, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.07.1991 - 17.10.1995

Ing. Marian Jurík

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.09.2015
Vzťahy Ing. Marian Jurík ku ABC - záhradkárske služby, spol. s r.o.
   Konateľ   01.07.2001 - 04.09.2015
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.10.2003 - 04.09.2015

Ing. Marián Studený

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.04.2007
Vzťah Ing. Marián Studený ku ABC - záhradkárske služby, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.07.1991 - 16.10.2003

Ing. Marián Studený

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.04.2013
Vzťah Ing. Marián Studený ku ABC - záhradkárske služby, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.10.2003 - 26.04.2013

JUDr. Ivan Zubaľ

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.04.2007
Vzťah JUDr. Ivan Zubaľ ku ABC - záhradkárske služby, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.07.1991 - 17.10.1995