IPF CONAMIS INVESTMENT, a.s. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má IPF CONAMIS INVESTMENT, a.s. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má IPF CONAMIS INVESTMENT, a.s. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

JUDr. Vojtech Agner

Vzťahy JUDr. Vojtech Agner ku IPF CONAMIS INVESTMENT, a.s. v likvidácii
   Likvidátor   31.01.2011 - 11.07.2017
   Likvidátor   31.01.2011 - stále trvá

JUDr. Vojtek Agner

Vzťah JUDr. Vojtek Agner ku IPF CONAMIS INVESTMENT, a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   20.01.1992 - stále trvá

Ing. Andrej Babiš

Vzťah Ing. Andrej Babiš ku IPF CONAMIS INVESTMENT, a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   20.01.1992 - stále trvá

Ing. Peter Dubrovay

Vzťah Ing. Peter Dubrovay ku IPF CONAMIS INVESTMENT, a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   20.01.1992 - stále trvá

Ing. Peter Lovinger

Vzťah Ing. Peter Lovinger ku IPF CONAMIS INVESTMENT, a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   20.01.1992 - stále trvá

Ing. .Peter Pisoň

Vzťah Ing. .Peter Pisoň ku IPF CONAMIS INVESTMENT, a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   20.01.1992 - stále trvá

Ing. Ivan Propper

Vzťah Ing. Ivan Propper ku IPF CONAMIS INVESTMENT, a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   20.01.1992 - stále trvá