Harvardský rastový investičný fond Slovakia a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Harvardský rastový investičný fond Slovakia a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Harvardský rastový investičný fond Slovakia a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

JUDr. Vladimír Balaník

Vzťah JUDr. Vladimír Balaník ku Harvardský rastový investičný fond Slovakia a.s.
   Predstaventvo   12.12.1991 - 02.05.1994

Ing. Alfréd Beluch, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.06.1992
Vzťah Ing. Alfréd Beluch, , CSc. ku Harvardský rastový investičný fond Slovakia a.s.
   Predstaventvo   12.12.1991 - 11.06.1992

Ing. Michal Borodovčák

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.05.1994
Vzťah Ing. Michal Borodovčák ku Harvardský rastový investičný fond Slovakia a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.05.1993 - 02.05.1994

Ing. Peter Csudai

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.04.2006
Vzťah Ing. Peter Csudai ku Harvardský rastový investičný fond Slovakia a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.05.1993 - 02.05.1994

Katarína Csudaiová

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.04.1996
Vzťah Katarína Csudaiová ku Harvardský rastový investičný fond Slovakia a.s.
   Člen dozorného orgánu   03.05.1994 - 02.04.1996

Katarína Csudaiová

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.12.1999
Vzťah Katarína Csudaiová ku Harvardský rastový investičný fond Slovakia a.s.
   Člen dozorného orgánu   03.04.1996 - 12.12.1996

Ing. Jana Dubovská

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.09.2005
Vzťahy Ing. Jana Dubovská ku Harvardský rastový investičný fond Slovakia a.s.
   Predstaventvo   16.10.1995 - 12.12.1996
   Člen dozorného orgánu   03.05.1994 - 15.10.1995

JUDr. Jana Filínová

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.07.2000
Vzťah JUDr. Jana Filínová ku Harvardský rastový investičný fond Slovakia a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.10.1995 - 22.12.1996

Ing. Pavol Hollý

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.11.1992
Vzťah Ing. Pavol Hollý ku Harvardský rastový investičný fond Slovakia a.s.
   Predstaventvo   12.06.1992 - 17.11.1992

Ing. Pavol Hollý

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.12.1996
Vzťah Ing. Pavol Hollý ku Harvardský rastový investičný fond Slovakia a.s.
   Predstaventvo   18.11.1992 - 22.12.1996

Milada Klimová

Vzťah Milada Klimová ku Harvardský rastový investičný fond Slovakia a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.12.1996 - 22.12.1996

Ing. Mária Machová, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.12.1999
Vzťah Ing. Mária Machová, , CSc. ku Harvardský rastový investičný fond Slovakia a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.12.1996 - 22.12.1996

Ing. arch. Milan Moncoľ

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.03.2011
Vzťah Ing. arch. Milan Moncoľ ku Harvardský rastový investičný fond Slovakia a.s.
   Predstaventvo   03.05.1994 - 22.12.1996

Ing. Matúš Petro

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.08.1993
Vzťah Ing. Matúš Petro ku Harvardský rastový investičný fond Slovakia a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.05.1993 - 09.08.1993

Ing. Dagmar Prochádzková

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.12.1996
Vzťah Ing. Dagmar Prochádzková ku Harvardský rastový investičný fond Slovakia a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.10.1995 - 12.12.1996

Ing. Anna Reháková

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.03.2015
Vzťah Ing. Anna Reháková ku Harvardský rastový investičný fond Slovakia a.s.
   Člen dozorného orgánu   03.05.1994 - 15.10.1995

RNDr. Zlatica Široká

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.01.2000
Vzťah RNDr. Zlatica Široká ku Harvardský rastový investičný fond Slovakia a.s.
   Predstaventvo   18.11.1992 - 09.08.1993

Ing. Juraj Široký

Vzťah Ing. Juraj Široký ku Harvardský rastový investičný fond Slovakia a.s.
   Predstaventvo   12.12.1991 - 17.11.1992

JUDr. Želmíra Smrčková

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.10.1995
Vzťah JUDr. Želmíra Smrčková ku Harvardský rastový investičný fond Slovakia a.s.
   Predstaventvo   10.08.1993 - 15.10.1995

Ing. Stanislav Vojtek

Vzťah Ing. Stanislav Vojtek ku Harvardský rastový investičný fond Slovakia a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.08.1993 - 02.05.1994

Ing. Juraj Vozárik

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.09.2006
Vzťah Ing. Juraj Vozárik ku Harvardský rastový investičný fond Slovakia a.s.
   Predstaventvo   13.12.1996 - 22.12.1996