EKOFIT s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má EKOFIT s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má EKOFIT s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. František Dubaj

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.04.2008
Vzťahy Ing. František Dubaj ku EKOFIT s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.12.1991 - 01.04.2008
   Konateľ   15.02.1993 - 01.04.2008
   Konateľ   13.03.2008 - 02.04.2008

Emília Dubajová

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.04.2008
Vzťah Emília Dubajová ku EKOFIT s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.06.1998 - 01.04.2008

Emília Dubajová

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.06.1998
Vzťah Emília Dubajová ku EKOFIT s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.12.1991 - 29.06.1998

Soňa Dubeková

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.04.1993
Vzťah Soňa Dubeková ku EKOFIT s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.12.1991 - 22.09.1992

Peter Ušák

Vzťahy Peter Ušák ku EKOFIT s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.04.2008 - stále trvá
   Konateľ   13.03.2008 - stále trvá