LIQUIDATION FUND a.s. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má LIQUIDATION FUND a.s. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má LIQUIDATION FUND a.s. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

JUDr. Vladimír Balaník

Vzťah JUDr. Vladimír Balaník ku LIQUIDATION FUND a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   13.12.1991 - 29.03.1995

Ing. Jozef Ebst

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.01.2015
Vzťah Ing. Jozef Ebst ku LIQUIDATION FUND a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   13.12.1991 - 29.03.1995

Ing. Juraj Široký

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.06.1996
Vzťah Ing. Juraj Široký ku LIQUIDATION FUND a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   13.12.1991 - 29.03.1995

Ing. Juraj Široký

Vzťah Ing. Juraj Široký ku LIQUIDATION FUND a.s. v likvidácii
   Likvidátor   30.03.1995 - 22.07.1997