ZAVI, spoločnosť s ručením obmedzeným má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ZAVI, spoločnosť s ručením obmedzeným priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ZAVI, spoločnosť s ručením obmedzeným nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ján Čabák

Vzťah Ján Čabák ku ZAVI, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.10.1991 - 15.05.2007

Vincent Dubeň

Vzťah Vincent Dubeň ku ZAVI, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.10.1991 - 15.05.2007