Alternativo s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Alternativo s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Alternativo s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Jozef Bodiš

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.06.2005
Vzťahy Jozef Bodiš ku Alternativo s.r.o.
   Konateľ   01.06.1998 - 01.05.2004
   Konateľ   30.06.1998 - 07.07.2004
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.06.1998 - 08.07.2004

Doc.Ing. Setozár Hegyi, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.05.1993
Vzťah Doc.Ing. Setozár Hegyi, , CSc. ku Alternativo s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.08.1991 - 03.05.1993

Ing. Ramona Pálková

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.11.2006
Vzťahy Ing. Ramona Pálková ku Alternativo s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.06.1998 - 21.11.2006
   Konateľ   30.06.1998 - 21.11.2006

Ing. Romana Pálková

Vzťah Ing. Romana Pálková ku Alternativo s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.05.1993 - 29.06.1998

Brigita Rosincová

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.06.1998
Vzťah Brigita Rosincová ku Alternativo s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.08.1991 - 29.06.1998

Alfred Sakac

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.10.1992
Vzťah Alfred Sakac ku Alternativo s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.08.1991 - 22.10.1992