AAVIK SVOJPOMOC spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAVIK SVOJPOMOC spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAVIK SVOJPOMOC spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Stanislav Buštor

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.04.2004
Vzťah Stanislav Buštor ku AAVIK SVOJPOMOC spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.10.1991 - 26.09.1995

Anna Gazdzik

Vzťahy Anna Gazdzik ku AAVIK SVOJPOMOC spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   19.10.1998 - stále trvá
   Konateľ   04.08.1999 - 25.06.2003
   Konateľ   01.04.1999 - stále trvá

Dušan Huňavý

Vzťahy Dušan Huňavý ku AAVIK SVOJPOMOC spol. s r.o.
   Konateľ   12.04.1995 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.06.2003 - stále trvá

Dušan Huňavý

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.06.2003
Vzťahy Dušan Huňavý ku AAVIK SVOJPOMOC spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.10.1991 - 25.06.2003
   Konateľ   27.09.1995 - 25.06.2003

Pavol Richter

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.09.1995
Vzťah Pavol Richter ku AAVIK SVOJPOMOC spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.10.1991 - 26.09.1995