Euro Artmedia s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Euro Artmedia s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Euro Artmedia s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

AMI Slovakia, spol. s r.o.

IČO:  35 746 823
Adresa:  Moskovská 4, Bratislava, 81108, Slovenská republika
Okolie:  13 subjektov
Vzťah Euro Artmedia s. r. o. ku AMI Slovakia, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.01.2010 - stále trvá

Zbynek Bandík

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.06.2001
Vzťahy Zbynek Bandík ku Euro Artmedia s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.06.1991 - 14.04.1998
   Konateľ   11.04.1994 - 14.04.1998

Ing. Zdenka Bandíková

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.09.1993
Vzťah Ing. Zdenka Bandíková ku Euro Artmedia s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.06.1991 - 27.09.1993

Pavol Forisch

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.02.1996
Vzťahy Pavol Forisch ku Euro Artmedia s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.06.1991 - 27.09.1993
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.10.1994 - 27.02.1996

Pavel Forisch

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.10.1994
Vzťah Pavel Forisch ku Euro Artmedia s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.09.1993 - 25.10.1994

Rozália Forischová

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.10.1994
Vzťah Rozália Forischová ku Euro Artmedia s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.06.1991 - 25.10.1994

PhDr. Zora Hloušková

Vzťahy PhDr. Zora Hloušková ku Euro Artmedia s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.10.2004 - stále trvá
   Konateľ   13.10.2004 - 21.06.2017
   Konateľ   13.10.2004 - stále trvá

Ivan Kmotrík

Vzťahy Ivan Kmotrík ku Euro Artmedia s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.02.1996 - 21.01.2004
   Konateľ   28.02.1996 - 21.01.2004

PhDr. Ivan Kmotrík

Vzťahy PhDr. Ivan Kmotrík ku Euro Artmedia s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.01.2004 - stále trvá
   Konateľ   05.02.1996 - 21.04.2006
   Konateľ   05.02.1996 - 22.03.2006

Ing. Igor Ormandy

Vzťahy Ing. Igor Ormandy ku Euro Artmedia s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.10.1994 - 21.10.2004
   Konateľ   28.02.1996 - 16.07.1996
   Konateľ   15.04.1998 - 21.01.2004
   Konateľ   05.02.1996 - 21.10.2004
   Konateľ   05.02.1996 - 13.10.2004

Igor Ormandy

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.07.2017
Vzťah Igor Ormandy ku Euro Artmedia s. r. o.
   Konateľ   17.07.1996 - 14.04.1998

Public plus, spol. s r.o.

Vzťahy Euro Artmedia s. r. o. ku Public plus, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.12.1996 - 11.05.1999
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.11.1995 - 13.08.1996

PULSE PROMOTION spol. s r.o.

  Spoločnosť zanikla 24.11.2016
IČO:  31 404 685
Adresa:  Pluhová 41, Bratislava, 83103, Slovenská republika
Okolie:  7 subjektov
Vzťah Euro Artmedia s. r. o. ku PULSE PROMOTION spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.11.1995 - 04.05.1998

Darina Töröková

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.08.2015
Vzťahy Darina Töröková ku Euro Artmedia s. r. o.
   Konateľ   28.02.1996 - 21.01.2004
   Konateľ   05.02.1996 - 15.11.2006

Darina Töröková

Vzťahy Darina Töröková ku Euro Artmedia s. r. o.
   Konateľ   05.02.1996 - 21.06.2017
   Konateľ   05.02.1996 - stále trvá

UNIMEDIA, s.r.o.

Vzťah Euro Artmedia s. r. o. ku UNIMEDIA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.10.1994 - stále trvá

Marián Zachar

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.07.2008
Vzťah Marián Zachar ku Euro Artmedia s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.06.1991 - 16.02.1993

Ing. Beáta Zacharová

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.02.1993
Vzťah Ing. Beáta Zacharová ku Euro Artmedia s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.06.1991 - 16.02.1993