Consulting Slovakia, a.s. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Consulting Slovakia, a.s. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Consulting Slovakia, a.s. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Judita Bacsóová

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.07.2017
Vzťah Ing. Judita Bacsóová ku Consulting Slovakia, a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   16.11.1995 - 27.09.2004

Ing. Anna Blažíčková

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.09.2004
Vzťah Ing. Anna Blažíčková ku Consulting Slovakia, a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   16.11.1995 - 27.09.2004

Ing. Pavel Hollý

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.08.2009
Vzťah Ing. Pavel Hollý ku Consulting Slovakia, a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   16.11.1995 - 25.10.1999

Ing. Pavel Hollý

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.09.2004
Vzťah Ing. Pavel Hollý ku Consulting Slovakia, a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   26.10.1999 - 27.09.2004

JUDr. Miroslav Hrabovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.02.2011
Vzťah JUDr. Miroslav Hrabovský ku Consulting Slovakia, a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   26.10.1999 - 27.09.2004

Milada Klimová

Vzťah Milada Klimová ku Consulting Slovakia, a.s. v likvidácii
   Likvidátor   28.08.2001 - 27.09.2004

Viktor Kožený

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.11.1995
Vzťah Viktor Kožený ku Consulting Slovakia, a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   06.06.1991 - 15.11.1995

Ing. Mária Machová

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.02.2000
Vzťah Ing. Mária Machová ku Consulting Slovakia, a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   14.11.1996 - 25.10.1999

JUDr. Daniel Sadák

Vzťah JUDr. Daniel Sadák ku Consulting Slovakia, a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   26.10.1999 - 27.09.2004

Ing. Juraj Široký

Vzťah Ing. Juraj Široký ku Consulting Slovakia, a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   16.11.1995 - 25.10.1999

Ing. Juraj Široký

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.02.1997
Vzťah Ing. Juraj Široký ku Consulting Slovakia, a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   06.06.1991 - 15.11.1995

Ing. Petra Wendelová, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.11.1995
Vzťah Ing. Petra Wendelová, , CSc. ku Consulting Slovakia, a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   06.06.1991 - 15.11.1995

Ing. Jaroslav Žáčik

Vzťah Ing. Jaroslav Žáčik ku Consulting Slovakia, a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   16.11.1995 - 13.11.1996

Vlasta Žvachová

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.09.2004
Vzťah Vlasta Žvachová ku Consulting Slovakia, a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   16.11.1995 - 27.09.2004