ABIS spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABIS spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABIS spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Alexander Cella

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.01.2004
Vzťah Alexander Cella ku ABIS spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.02.1991 - 26.01.2004

Ján Erben

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.01.2004
Vzťahy Ján Erben ku ABIS spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.02.1991 - 26.01.2004
   Konateľ   23.03.1993 - 18.11.1998

Ing. Ján Erben, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.01.2004
Vzťah Ing. Ján Erben, , CSc. ku ABIS spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii
   Likvidátor   19.11.1998 - 26.01.2004

Manfred Waitzbauer

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.01.2004
Vzťah Manfred Waitzbauer ku ABIS spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.02.1991 - 26.01.2004