RO-SIB-CO, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má RO-SIB-CO, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má RO-SIB-CO, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Štefan Árendáš

Vzťahy Ing. Štefan Árendáš ku RO-SIB-CO, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.03.1991 - 25.06.1997
   Konateľ   23.05.1995 - 25.05.1998

Ing. Vladimír Baláž

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.05.1995
Vzťah Ing. Vladimír Baláž ku RO-SIB-CO, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.03.1991 - 22.05.1995

Ing. Peter Horečný

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.11.2011
Vzťahy Ing. Peter Horečný ku RO-SIB-CO, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.03.1991 - 17.11.1996
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.11.1996 - 12.12.1996
   Konateľ   26.06.1997 - 01.03.1999
   Konateľ   23.05.1995 - 12.12.1996

Ing. Miroslav Horečný

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.06.1997
Vzťahy Ing. Miroslav Horečný ku RO-SIB-CO, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.11.1996 - 28.11.1996
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.12.1996 - 25.06.1997
   Konateľ   13.12.1996 - 25.06.1997

Ing. Miroslav Horečný

Vzťah Ing. Miroslav Horečný ku RO-SIB-CO, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.06.1997 - 25.05.1998

RAPID OMEGA spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO:  46 427 910
Adresa:  Bolšoj Tišinskij per. 40-2, Moskva, Ruská federácia
Okolie:  1 subjekt
Vzťah RO-SIB-CO, s.r.o. ku RAPID OMEGA spoločnosť s ručením obmedzeným
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.05.1998 - 24.10.2008

Ing. Adrián Šramko

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.08.2001
Vzťahy Ing. Adrián Šramko ku RO-SIB-CO, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.03.1991 - 12.12.1996
   Konateľ   23.05.1995 - 12.12.1996