ANGELIKA SOMEZ, súkromný podnik, Michalovce má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ANGELIKA SOMEZ, súkromný podnik, Michalovce priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ANGELIKA SOMEZ, súkromný podnik, Michalovce nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Gabriel Soták

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.02.2004
Okolie:  1 subjekt
Vzťah Gabriel Soták ku ANGELIKA SOMEZ, súkromný podnik, Michalovce
   Neurčené   14.01.1991 - 01.02.2004

Gabriel Soták

Vzťah Gabriel Soták ku ANGELIKA SOMEZ, súkromný podnik, Michalovce
   Podnikateľ   14.01.1991 - stále trvá